Hvis du vil læse mere om denne, skal du scanne QR koden, så kommer du til vores hjemmeside med mere information og links.

Ikke vanskeligt at opbevare i et godt vedligeholdt opsætning og har ikke en tendens til at skade akvatiske planter.

Da det naturligt forekommer i uberørte levesteder er det intolerant overfor ophobning af organiske forurenende stoffer og kræver mere eller mindre pletfrit vand for at trives. Det gør det også bedst, hvis der er en høj andel af opløst ilt og moderat vandbevægelse, og ugentlige vandændringer på 30-50% tankvolumen skal betragtes som rutine.

 

Læs mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/Denison_barb