Pasningsvejledning for Yemen kamæleon

1. Dyreart

Yemen kamæleon (Chamaeleo calyptratus)

2. Fuldvoksen størrelse

40-50 cm

3. Forventet levealder

4-6 år

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarium på minimum H120 x D80 x B100 cm vil fungere til en enkelt Yemen kamæleon. Bundlaget kan bestå af sand, jord, bark, visne blade, græs, sten m.m., eller man kan benytte et helt sterilt bundlag, som er nemt at gøre rent. Det er en god ide med dræn i bunden af terrariet, så overskydende vand kan skylles ud. Indretningen af terrariet bør bestå af en masse grene i forskellige tykkelser, hvor størstedelen sidder vandret. Beplantningen kan bestå af forskellige buske, træer eller klatreplanter. Planternes primære formål er at give skjul til kamæleonen, opsamle drikkevand og hæve luftfugtigheden i terrariet. Da Yemen kamæleonen kan finde på at spise af planterne, skal man sikre sig, at planterne ikke er giftige. Terrariets sider og bagvæg kan beklædes med korkplader, sand, makemake m.m.

Kamæleoner drikker, når det regner eller fra den morgendug, som ligger på bladene. Det er derfor vigtigt, at man overbruser terrariet 1-2 gange dagligt. Det er vigtigt at have store ventilations flader, evt. suppleret af computer blæsere for at undgå stillestående luft.

Belysning af terrariet har tre hovedfunktioner: at holde liv i planterne, at give kamæleonerne en mulighed for at termoregulere og metabolisere, f.eks. optage kalk og D3-vitamin fra UV-B og stimulere appetit og reproduktion via UV-A, samt at lyse terrariet op, så dyrene kan orientere sig og finde bytte. Det anbefales at anvende en kombination af Hqi, lysstofrør og “all in one” pærer som f.eks. Solar glo, Power sun, solarraptor etc., der kombinerer UV og varme.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Yemen kamæleonen lever naturligt i Yemen og Saudi Arabien. Dagtemperaturen bør være omkring 25-28 °C og 37 °C under varmelampen. Nattemperaturen bør være omkring stuetemperatur. Luftfugtigheden bør ligge på 40-60 %. Mange kamæleoner kræver over et minuts regn blot for at stimulere deres drikke refleks, og derefter flere minutter for at slukke tørsten.

Man vil også se både i fangenskab og i naturen, at kamæleonerne vil vaske deres øjne, når det regner. Denne rensning af øjet kan vare flere timer, og det er derfor vigtigt, at man giver dyrene mulighed for at vaske øjne. Det kan anbefales at have et regnvejrsanlæg, da det giver en mere konstant regn i terrariet, hvilket man ikke kan opnå med en håndforstøver.

Kamæleoner stresser nemt, så det er vigtigt, at terrariet er indrettet tilstrækkeligt med planter, så kamæleonen kan få fred.

6. Stimulering og behov for motion

Kamæleoner bliver stimuleret af bl.a. lys, vind og foderinsekter m.m. Et stort terrarium gør det muligt for kamæleoner at jage og udvise naturlig adfærd.

7. Fodring

Yemen kamæleoner er generelt ikke kræsne, men mange ser ud til at foretrække fårekyllinger, fluer og græshopper, frem for larver og kakerlakker. Der bør fodres varieret, og melorme bør kun gives sjældent. Insekternes størrelse bør ikke overskride diameteren på kamæleonens mund. Insekterne rystes i vitamin/mineral pulver, f.eks. korvimin, et par gange om ugen.

8. Sociale behov

Kamæleoner er solitære dyr, dvs. de lever alene i naturen. Kamæleoner bør derfor altid gå alene, medmindre man kan tilbyde dem et meget stort terrarium med flere varmepladser og gemmesteder. Yemen kamæleoner kan være meget aggressive, men kan dog vænne sig til at blive håndteret, hvilket vi dog altid fraråder. En sund og rask kamæleon er tit meget aggressiv og vil ofte puste sig op, hvæse, skifte farve og måske prøve at bide. Hunnerne virker tit mere nervøse end hannerne. Man kan se forskel på kønnet allerede på helt små unger, da hannerne har hælesporer på bagbenene.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Denne kamæleonart er æglæggende. De er kønsmodne i en alder af ca. 5-7 mdr. Hannerne er for det meste altid klar til at parre sig. Ved kurtisering vil hannen nikke med hovedet. Hannen vil vende siden til og iklæde sig de smukkeste og klareste farver som han kan præstere. Han vil puste sin strubesæk helt op, svaje fra side til side og rulle med halen. Hvis hunnen ikke er modtagelig, vil hun få mørkere farver, gabe og hvæse mod hannen. Er hunnen derimod modtagelig, vil hun få lysere farver og lade hannen bestige hende bagfra. Først vil hannen massere hunnens hale med sine bagben, og kort efter vil deres kloakker mødes. Hele parringsritualet kan tage 10-30 min. En gravid hun vil blive sort, lilla eller mørkegrøn og få gule, orange eller grønne prikker efter parring. Der kan dog gå nogle dage før farverne kommer. Efter en parring vil hunnen være i stand til at gemme sæd til andre “kuld” og derved befrugte endnu en omgang æg uden en ny parring. Det kan ske allerede 3 uger efter sidste kuld. Hunnen vil efter 35-60 dage lægge 20-90 hvide æg, som hun graver ned i en dyb rede i let fugtigt sand (op til 35 cm dybt). Æggene klækkes oftest efter 6 mdr., afhængigt af udrugningstemperaturen, som bør ligge imellem 23-26 °C. Hunner, der ikke er parret, kan lægge ubefrugtede æg, hvilket ofte føre til læggenød, derfor anbefaler vi, at man køber hanner, hvis der kun holdes et dyr.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Dårlig belysning, stress og ensartet foder er oftest grunden til, at kamæleoner bliver syge. De klassiske sygdomstegn hos en kamæleon er lukkede/indsunkne øjne, mørke farver, brud/bøjede knogler og nedsat appetit. Dehydrering og øjenproblemer er ofte et problem, hvis terrariet ikke overbruses tilstrækkeligt. Det er bedst at give vand få gange, men i længere tid, gerne minimum 1 min. Kamæleoner stresser meget nemt, så lad dem være i fred og giv dem rigelig med gemmesteder i terrariet.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 20.11.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.