Pasningsvejledning for vandrende pinde

1. Dyreart

Vietnamesisk vandrende pind(Medauroidea extradentata)

Indisk vandrende pind (Carausius morosus)

Vandrende rosengren (Extatosoma tiaratum)

2. Fuldvoksen størrelse

Medauroidea extradentata 6,5-11,5 cm. Carausius morosus 8-10 cm. Extatosoma tiaratum 8-13 cm.

3. Forventet levealder

6-8 måneder.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et højt terrarium på H60 x D30 x L30 cm er passende til: Medauroidea extradentata: En gruppe på 10 til 15 dyr. Carausius morosus: En gruppe på 15 til 20 dyr. Extatosoma tiaratum: En gruppe på 5-8 dyr.

Et tyndt bundlag af ugødet spagnum, der holdes let fugtigt. Eneste indretning, der behøves, er de foderplanter, som dyrene lever af og på.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

De ovennævnte arter, trives fint med en temperatur på 22-28 °C og en luftfugtighed på 60-90 %. En passende luftfugtighed opnås nemmest ved dagligt at overbruse terrariet med vand. Det givet dyrene mulighed for at drikke, hvis de har behov for det.

6. Stimulering og behov for motion

Ikke relevant.

7. Fodring

Universalfodret til vandrende pinde er brombærblade, men også blade af eg, syren, rose, jordbær og hindbær kan bruges. Brombær er dog at foretrække, da de kan findes mange steder som stedsegrøn plante. Brombærstænglerne klippes af og stilles i en beholder med vand ind i terrariet.

8. Sociale behov

Ikke relevant.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

De nævnte arter vil alle kunne formere sig ved jomfrufødsler, hvis der ikke er hanner i kulturen. Æggene vil blive lagt i bundlaget. Hvis bundlaget holdes let fugtigt, vil æggene klække efter 2-4 måneder, og der er ingen form for yngelpleje.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Manglende appetit er som oftest tegn på mistrivsel.Extatosoma tiaratum

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 20.2.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.