Pasningsvejledning for akvatiske padder

1. Dyreart

Dværgsporefrø (Hymenochirus boettgeri)

Sporefrø (Xenopus laevis)

Dværg pipatudse (Hemipipa carvalhoi)

2. Fuldvoksen størrelse

Sporefrøen bliver op til 12 cm. Dværgsporefrøen bliver op til 5 cm. Dværgpipatudsen bliver op til 7 cm.

3. Forventet levealder

5-20 år afhængig af arten.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Alle tre arter holdes bedst i flade akvarier med relativ lav vandstand, på op til 15 cm dybde. Alle arterne er udbredte i tropiske områder og bør have en vandtemperatur omkring 27 °C om dagen og ned til 20 °C om natten. Akvariet bør indrettes med lidt rødder under vand, visne blade på bunden og enkelte vandplanter. Der bør ikke være et filter, der sætter bevægelse i vandet, da det vil forstyrre frøernes orienteringssanser. Det er vigtigt med et tætsluttende låg, da arterne både klatrer og hopper godt og nemt vil kunne slippe ud, og derved tørre ind.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Det er vigtigt, at vandet skiftes regelmæssigt for at undgå ophobning af affaldsstoffer i vandet. Akvariet bør ikke placeres i direkte sol, da det vil kunne hæve vandtemperaturen i så voldsom grad, at det kan være dødeligt for frøerne.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis akvariet er indrettet godt, stiller dyrene ikke nogle specielle krav.

7. Fodring

I naturen spiser frøerne forskellige former for insekter, orme og småfisk. Dværgsporefrøen kan fodres med myggelarver, daphnier og andre små vandinsekter. Man vil med succes kunne fodre dyrene med frostfoder. Man bør dog være opmærksom på at få skiftet vandet, da det nemt vil blive forurenet.

Til sporefrø og dværg pipatudserne vil man kunne bruge små regnorme som hovedfoder. Andre gode foderemner er bænkebidere, små vandinsekter, rejer og fisk, og med tiden kan man vænne dyrene til at optage frostfoder. Sporefrøer er utroligt grådige, så pas på med for store foderemner, da de ellers ville kunne blive kvalt i foderet.

8. Sociale behov

Frøer kan sagtens holdes enkeltvis, men kan med fordel holdes i par. Jo større akvariet er, jo flere dyr vil man kunne holde sammen. Hvis man har et dyr, der bliver undertrykt, skal man være opmærksom på dyrets trivsel. Hvis dyret ikke spiser eller trives, skal dyret isoleres.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Kønsmodne hanner vil kvække fra tid til anden for at tiltrække hunner. Når hunnen kommer i parringshumør og viser hannen interesse, vil den forsøge på at opnå ampleksus (hannen holder om hunnen), hvorefter æggene vil blive lagt i vanddelen. Haletudserne klækker og bør blive i vanddelen, hvor de fodres med frostfoder og flagfoder til akvariefisk. Haletudserne for sporefrøer er filtreringsspisere og vil støvsuge overfladen for helt fine foderemner. Her vil man kunne bruge afskallede artemia æg eller helt fint, knust fiskefoder. De nyforvandlede frøer fodres med insekter og ormestykker af en passende størrelse.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Hvis en frø begynder at virke meget sløv og se afmagret ud, er det tegn på tegn på sygdom og dårlig trivsel. Det samme er tilfældet, hvis den får sår eller blærer på huden. Dyret skal isoleres i et sterilt karantæneakvarium, hvor man løbende kan holde øje med den. Hvis ikke isolation hjælper, bør man konsultere en dyrlæge.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 19.2.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.