Pasningsvejledning for strømpebåndssnoge og semiakvatiske snoge

1. Dyreart

Strømpebåndssnog – Thamnophis sp. Vandsnog – Nerodia sp.

2. Fuldvoksen størrelse

Både strømpebåndssnogen og vandsnogen bliver op mod 120-140 cm lang.

3. Forventet levealder

15 til 20 år

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Som tommelfingerregel bør terrariets længde og dybde minimum være lig slangens totale længde. Et voksent par slanger kan holdes i et terrarium med målene H50 x D50 x L100 cm. Da slangerne mest er bundlevende, er højden ikke så vigtig. Holdes flere slanger sammen, bør terrariets størrelse øges med 1/3 for hvert ekstra individ ud over to dyr.

Terrariet skal være udstyret med en vanddel, da slangerne er glade for vand. Bundlaget bør bestå af let fugtet kokoshumus eller spagnum og bør jævnligt efterses og renses for afføring og evt. affald. Terrariets sider og bagvæg kan beklædes med korkplader, som er forsvarligt sat fast med silikone eller montagelim.

Grundet slangernes aktivitet i terrariet kan det være svært at holde liv i levende planter, men bregner, java-mos og bromelia af forskellige arter kan sættes ind i terrariet. Der skal være et par skjulesteder – mindst ét pr. dyr – til slangerne. Disse kan bestå af rødder eller bark, som dyrene kan skjule sig bag eller under, eller kunstige plastikhuler i passende størrelse. Evt. rødder bør placeres sådan, at dyrene ikke kan komme til at grave under dem eller vælte dem. Det er vigtigt, at slangerne har tørre opholdsstæder i bunden og i klatregrenene.

En vandskål er ikke nødvendig, da vandet i vanddelen dækker dyrenes vandbehov; vandet skal dog skiftes jævnligt.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Slangerne kommer fra relativt ens klima og trives generelt ved temperaturer lidt højere end stuetemperatur. En temperatur på 25-28 °C og et lokalt varmespot med temperaturer på op til 30- 32 °C er passede. Om natten kan temperaturen uden problemer falde til stuetemperatur (20-22 °C).

Man bør bemærke, at strømpebåndssnogen er glattandet og i besiddelse af en svag gift, der kan give hævelser og ømhed, hvis man bides.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet er indrettet godt, stiller dyrene ikke nogle specielle krav.

7. Fodring

I naturen spiser slangerne både fisk, regnorm og små gnavere. Slangerne bør fodres en gang om ugen. For at sikre, at dyrene får de rigtige vitaminer og mineraler, så bør særlig fisk serveres frisk, mens mus ikke må have været frosset for længe.

Man kan med fordel fodre dyrene i en boks uden for terrariet for at sikre, at de alle spiser, og at de ikke forbinder terrariet med foder.

8. Sociale behov

Alle slanger kan uden problem holdes enkeltvis og har ikke noget egentlig socialt behov.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Blandt mange slanger kan hanner genkendes på de to hemipenisbuler ved haleroden, mens hunner mangler disse bygningstræk. Dette kan ved unger være svært at se, og man bør derfor få en ekspert til at kønsundersøge slangen, såfremt man ønsker at kende kønnet. I parringstiden kan hannerne udvise dominansadfærd overfor hunner og evt. andre hanner. De vil her jagte hinanden, lægge sig oven på hinanden og evt. udføre pseudoparringer. Hvorvidt dyrene kommer i parringshumør, afhænger dog for mange slanger af, at de får en dvale- eller køleperiode. Slangerne er levendefødende, og unger kan fodres med små fisk, som guppyer, regnorm eller meget små museunger kaldet musepinkies.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Typiske sygdomstegn, hvor man bør søge dyrlæge, vil være sløvhed, manglende appetit, hurtig afmagring og hvæsende vejrtrækning.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 30.12.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.