Latinsk navn: Puntius nigrofasciatus
Max Størrelse: ca. 6 cm
Temperatur:2 4 – 27 C
PH tolerance:6 ,0 – 6,5
Foder : Altædende, foretrækker dog levende foder samt grøntfoder
Levetid: ca. 5 år
Bemærkninger: Stimefisk så køb mindst 10 stk, gerne halvdelen hunner, da hanner så vil kæmpe. Kampene er helt uskadelige, hanner bliver helt sorte over hele kroppen og røde omkring hovedet. Det er et rigtig flot syn. Fiskene kræver tæt beplatning samt god svømmeplads, da de svømmer meget omkring. De bliver dog sky hvis der er for få planter