Latinsk navn: Puntius odessa
Max Størrelse: 8-10 cm
Temperatur: 18 – 27 C
PH tolerance: 6,0 – 7,0
Foder : Altædende, men har forkærlighed for levende foder og grøntfoder.
Levetid: ca. 8 år
Bemærkninger: Livlig stimefisk (så køb mindst 10), der konstant svømmer frem og tilbage. Husk at give rigeligt med grøntfoder da de ellers vil spise af planterne. Skal have et tæt beplantet akvarium samt fri svømmeplads, da den svømmer meget og hurtigt. De bliver sky hvis der er for få skjulesteder. Både hanner og hunner er meget flotte når de først er faldet til. Yngler hvis de får de rette vandbetingelser og afvekslende foder.