Pasningsvejledning for ny kaledoniske gekkoer

1. Dyreart Kronegekko (Correlophus ciliatus) Gargoyle gecko (Rhachodactylus auriculatus)
2. Fuldvoksen størrelse Ca. 20 cm.
3. Forventet levealder Ca. 10 år.
4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Terrariet konstrueres af et egnet materiale, fx glas eller vandafvisende fiberplade. Terrariet skal have en størrelse og indretning, der giver dyrene mulighed for at udfolde en naturlig adfærd. Gekkoerne skal have tykke grene og mulighed for at gemme sig i dagtimerne. Til et par eller en trio anbefales et terrarium med målene L45 x B45 x H60 cm. Terrariet kan indrettes med planter, korkbark og trærødder, bundlag kan være enkelt med aviser eller løst som fx ugødet spagnum. Det anbefales dog, at unger ikke holdes på løst bundlag, før de er 6 mdr. gamle. Frisk vand og en skål med kalk, beregnet til krybdyr, skal altid være til rådighed.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold
Dyrene skal holdes mellem 21-28 °C, der anbefales et kort overbrusning med vand ved dyrene hver/hver anden dag.

6. Stimulering og behov for motion
Terrariet skal indrettes, således at gekkoen kan kravle og springe. Ved fodring med levende og varieret foder/foderemner sikres en naturlig foderstimulans.

7. Fodring
Gekkoerne æder blød/mast frugt (frugtmos, pulver) og alle former for ugiftige insekter og larver. Som hovedregel må foderemnet ikke være større end den længde, der er mellem dyrets øjne. Foderdyr skal også fodres varieret for at sikre et højt næringsindhold. Dyrene skal have vitamin, kalk og mineral tilskud tilpasset skumrings-/nataktive krybdyr.

8. Sociale behov
Dyrene er enspændere, men socialt tolerante, og flere dyr kan holdes sammen. Man vil ofte finde dem det samme sted i terrariet. Der må aldrig holdes 2 hanner i samme terrarium, da de vil bekæmpe hinanden.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation
Krone og Gargoyle gekkoer kan formere sig året rundt og ligger mellem 2 og 10 æg (dette er ca. tal). Hunnen skal have mulighed for at grave sine æg ned i et fugtigt medie fx ugødet spagnum. Ungerne er ca. 5 cm, når de klækker. Forældredyrene yder ingen yngelpleje og kan være kannibalistiske. Ungerne kan klare sig selv fra de klækker.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel
Den sunde gekko er vagtsom, har klare øjne uden nogle former for puds eller rester af tidligere hamskifte. Halen skal være rund og tyk. Gattet skal være rent, og gekkoens afføring skal være fast. Typiske tegn på sygdom er spisevægring, løbende og ildelugtende afføring. Er gekkoen slap og inaktiv, kan dette være tegn på mistrivsel og/eller parasitter, hvilket skal behandles. Kontroller først, om anlægget/buret er indrettet hensigtsmæssigt. Tag en afføringsprøve og få den undersøgt hos din dyrlæge. Holdes flere dyr sammen, bør det symptomramte dyr isoleres. Ved mistanke om parasitter bør alle dyr tjekkes, da smittefaren dyrene imellem er høj.

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 19.2.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.

Find udstyr m.m. til Leopardgekko her

Med venlig hilsen

Vetboxen.dk