Pasningsvejledning for Jackson kamæleon

1. Dyreart

Jackson kamæleon (Trioceros jacksonii)

2. Fuldvoksen størrelse

15-35 cm, afhængig af underart

3. Forventet levealder

5-9 år

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarium på minimum H120 x D80 x B100 cm vil fungere til en enkelt Jackson kamæleon. Bundlaget kan bestå af sand, jord, bark, visne blade, græs, sten m.m., eller man kan benytte et helt sterilt bundlag, som er nemt at gøre rent. Det er en god idé med dræn i bunden af terrariet, så overskydende vand kan skylles ud. Indretningen af terrariet bør bestå af en masse grene i forskellige tykkelser, hvor størstedelen sidder vandret. Beplantningen kan bestå af forskellige buske, træer eller klatreplanter. Planternes primære formål er at give skjul til kamæleonen, opsamle drikkevand og hæve luftfugtigheden i terrariet. Jackson kamæleonen er en regnskovsart, så terrariet bør være godt beplantet. Terrariets sider og bagvæg kan beklædes med korkplader, sand, makemake mm.

Kamæleoner drikker, når det regner eller fra den morgendug, som ligger på bladene, derfor er det vigtigt, at man overbruser terrariet 2 gange dagligt. Det er vigtigt at have store ventilations flader, evt. suppleret af computer blæsere for at undgå stillestående luft.

Belysning af terrariet har tre hovedfunktioner: at holde liv i planterne, at give kamæleonerne en mulighed for at termoregulere og metabolisere, f.eks. optage kalk og vitamin D3 fra UV-B, og stimulere appetit og reproduktion via UV-A, og lyse terrariet op, så dyrene kan orientere sig og finde bytte. Vi anbefaler en kombination af Hqi, lysstofrør og “all in one” pærer som f.eks. Solar glo, Power sun, solar raptor etc., der kombinerer UV og varme.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Jackson kamæleonen lever i Kenya og Tanzania. Det er en højlandsart og kræver derfor relativt kolde temperaturer. Dagtemperaturen bør være omkring 20-25 °C og 25-30 °C under varmelampen. Nattemperaturen bør ligge på omkring 12-18 °C. Luftfugtigheden bør ligger på 55- 75 %.

Mange kamæleoner kræver over et minuts regn bare for at stimulere deres drikke refleks, og derefter flere minutter for at slukke tørsten. Man vil også se i både fangenskab og naturen, at kamæleonerne vil vaske deres øjne, når det regner. Denne rensning af øjet kan varer flere timer, og det er derfor vigtigt, at man giver dyrene mulighed for at vaske øjne. Vi anbefaler et regnvejrsanlæg, da de giver en mere konstant regn i terrariet, hvilket man ikke rigtigt kan opnå med en håndforstøver.

Kamæleoner stresser nemt, så det er vigtigt, at terrariet er tilstrækkeligt indrettet med planter, så kamæleonen kan få fred. Det er vigtigt, at højlandsarter bliver holdt køligt om natten. Kan man ikke tilgodese disse behov, bør man anskaffe sig en anden art. Har man en kælder eller en udebygning, vil man have gode muligheder for at holde dem mere eller mindre køligt året rundt.

6. Stimulering og behov for motion

Kamæleoner bliver stimuleret af bl.a. lys, vind og foderinsekter m.m. Et stort terrarium gør det muligt for kamæleoner at jage og udvise en naturlig adfærd.

7. Fodring

Jackson kamæleoner er generelt ikke kræsne, men mange ser ud til at foretrække fluer og græshopper, frem for fårekyllinger, larver eller kakerlakker. Der bør fodres varieret og melorme bør kun gives sjældent.Insekternes størrelse bør ikke overskride diameteren på kamæleonens mund. Insekterne rystes i vitamin/mineral pulver, f.eks. korvimin, et par gange om ugen. Højlandsarter tåler ikke for meget A- vitamin, så vitaminpulver bør gives med omtanke. En god ting er at fodre sine insekter varieret med grøntsager samt med mælkebøtter, brændenælder m.m. Sunde insekter er nøglen til sunde kamæleoner.

8. Sociale behov

Kamæleoner er solitære dyr, dvs. de lever alene i naturen. Kamæleoner bør derfor altid gå alene, medmindre man kan tilbyde dem et MEGET stort terrarium med flere varmepladser og gemmesteder. Jackson kamæleoner er en relativt sky art, men kan dog være aggressiv over for andre individer. Da de er sky bør de ikke håndteres. En sund og rask kamæleon sover ikke om dagen.

Man kan se forskel på kønnene meget tidligt, da hannerne får tre horn på hovedet. (Bemærk, at hunnerne hos nogle underarter også får tre horn.)

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Denne kamæleonart er levendefødende. De er kønsmodne i en alder af ca. 6-7 mdr. Ved kurtisering vil hannen nikke med hovedet. Hannen vil vende siden til og iklæde sig de smukkeste og klareste farver, som han kan præstere. Han vil puste sin strubesæk helt op, svaje fra side til side og rulle med halen. Hvis hunnen ikke er modtagelig, vil hun få mørkere farver, gabe og hvæse mod hannen. Er hunnen derimod modtagelig, vil hun få lysere farver og lade hannen bestige hende bagfra. Først vil hannen massere hunnens hale med sine bagben, og kort efter vil deres kloakker mødes. Hele parringsritualet vare 10-30 min. En gravid hun vil blive mørkere i farven. Efter en parring vil hunnen være i stand til at gemme sæd til andre “kuld” og derved befrugte endnu en omgang æg uden en ny parring. Hunnen føder 15-50 unger (afhængigt af underart) efter 6-7 måneder.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Dårlig belysning, stress og ensartet foder er ofte grunden til, at kamæleoner bliver syge. De klassiske sygdomstegn hos en kamæleon er lukkede/indsunkne øjne, mørke farver, brud/bøjede knogler og nedsat appetit. Dehydrering og øjenproblemer er et hyppigt problem, hvilket skyldes utilstrækkelig overbrusning af terrariet. Det er altid bedst at give vand få gange, men af længere varighed, gerne minimum 1 minut. Kamæleoner stresser meget nemt, så lad dem være i fred og giv dem rigeligt med gemmesteder i terrariet.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 20.11.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.