Pasningsvejledning for trælevende fugleedderkopper

1. Dyreart

Avicularia spp.

Poecilotheria spp.

Psalmapoeus spp.

2. Fuldvoksen størrelse

De ovennævnte slægter har typisk et benspænd mellem 6-22 cm.

3. Forventet levealder

Hannerne bliver kønsmodne efter det sidste hamskifte, der typisk sker, når dyret er mellem 1,5-3 år. Herefter lever en han som regel mellem 2-12 måneder. Hunnerne skifter løbende ham, også efter hun er blevet kønsmoden, hvilket som regel sker efter 2-4 år. Herefter kan det forventes, at de bliver mellem 7-15 år gamle.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Terrariet skal være af et egnet materiale som plastic eller glas. Terrariet skal have en størrelse og indretning, der giver dyrene mulighed for at udfolde en naturlig adfærd. Trælevende edderkopper er af natur ikke specielt aktive og vil trives fint i et bur, der ikke nødvendigvis har et særligt stort bundareal. Men anlægget bør have en vis højde, så der er mulighed for lodrette skjulesteder, som edderkoppen ynder at bruge. En god tommelfingerregel for størrelsen på terrariet er, at højden som et minimum skal være 2 gange benspændet (fx skal en edderkop med 20 cm benspænd have et 40 cm højt terrarium). Trælevende edderkopper spinder deres skjul i lodrette huler, det kan man lave med bambus, kork og bark stykker. Der bør være en ikke alt for stor og dyb vandskål i terrariet, gerne lidt mindre end dyrets kropslængde. Alt efter arten kan bundlaget med fordel holdes let fugtigt.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Selv om de fleste fugleedderkopper kommer fra troperne, skal man i terrariet passe på, at temperaturen ikke bliver for høj. Almindlig stuetemperatur, 18-22 °C, vil passe fint.

6. Stimulering og behov for motion

Edderkopper har intet behov for stimulering eller motion. De trives bedst med så få forstyrrelser som muligt.

7. Fodring

Foderet kan bestå af div. insekter og larver, såsom kakerlakker, fårekyllinger, melorm, rosenbille larver m.v. Undgå helst at foderdyr, der ikke bliver spist, befinder sig i terrariet i for lang tid, da de kan stresse edderkoppen og gøre skade på den. Edderkopper bør ikke fodres med pattedyr fx mus.

8. Sociale behov

De fleste arter af trælevende edderkopper er ikke sociale og vil uden tøven betragte en artsfælde som foder, og de bør derfor holdes enkeltvis.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

For edderkophannen kan evt. forsøg på formering ende temmelig brat, hvis ikke hunnen er i god foderstand. Så sørg for, at hunnen ikke er sulten, når hannen introduceres i terrariet. Hannen vil, så snart han fornemmer hunnen og han selv er klar til parring, begynde at tromme med palperne for at signalere hans intentioner overfor hunnen. Er hun modtagelig, kan han få lov at låse hendes tænder, løfte hende lidt op og indføre sine palper i kønsåbningen under hunnens bagkrop. Når parringen er overstået, har hannen som regel travlt med at komme væk for at undgå at blive spist.Hunnen vil et stykke tid efter en vellykket parring spinde en kokon, som hun bærer rundt med tænderne og passer, indtil den er klar til at klække. Man bør, inden man kaster sig ud i at parre sine edderkopper, gøre sig klart, at der i gennemsnit kommer 25-200 unger i en klækning. Efter kokonen er klækket, bør ungerne fjernes, da hunnen hurtigt vil betragte dem som foder. Alternativt kan kokonen evt. fjernes, inden den klækker.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Typiske tegn på parasitære angreb, forgiftning eller temperatur problemer er, at edderkoppen er sløv og ikke bevæger sig, når man skubber forsigtigt til den (flugt reaktion). Trækker den benene krampagtigt ind under kroppen og forsøger at flygte uden at gå på spidsen af benet, er det som regel tegn på dehydrering. Parasitangreb eller forgiftningstilfælde hos hvirvelløse dyr er ekstremt svære at behandle, men en dehydrering kan oftest reddes ved at placere edderkoppen på et stykke våd køkkenrulle.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 5.1.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.