Pasningsvejledning for halvakvatiske springpadder

1. Dyreart

Orientalsk klokkefrø – Bombina orientalis

Amerikansk oksefrø – Rana catesbeiana

2. Fuldvoksen størrelse

Oksefrøen bliver op til 20 cm Klokkefrøen bliver op mod 10 cm

3. Forventet levealder

15 til 25 år

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Til orientalsk klokkefrø: Et terrarium på H40 x D30 x L70 cm er passende til en gruppe på 3-5 dyr. Der skal alt efter art være mulighed for en landdel, i form af nogle store flade sten eller lignende. Vanddelen bør være 5-15 cm dyb og godt beplantet med forskellige flydeplanter som frøerne elsker at opholde sig ved, og som også bruges som gemmested. Landdelen kan beplantes med fredsliljer, som fint kan klare det fugtige miljø.

Til oksefrø: Da der er tale om en stor og voldsom frø bør et terrarium til et individ minimum være H50 x D50 x L100 cm. Højden er vigtig, da frøen hopper højt, og vil kunne skade sig i et lavt terrarium. Terrariet indrettes, så den ene halvdel er vand og den anden er land. Vanddelen bør ikke være dybere, end frøen kan sidde på bunden og have næseborene over vandet. Landdelen indrettes med et bundlag, som frøen kan grave i, bestående af ugødet spagnum eller kokoshumus. Der skal på landdelen være et skjul i form af et barkstykke eller en urtepotte lagt på siden, som frøen kan gemme sig i og dermed føle sig tryg. Det er en god idé at beplante landdelen, men det skal være hårdføre planter, da frøen kan være noget voldsom. Terrariet skal overbruses med vand dagligt. Afføring fjernes dagligt, og bundlaget rengøres regelmæssigt, da en så stor frø producerer meget afføring og derfor hurtigt vil forurene terrariet.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Begge arter bør ikke blive udsat for høje temperaturer, da det vil kunne tage livet af dem. I sommerhalvåret bør temperatur på land og i vand være mellem 20-24 °C og om vinteren 10-15 °C for klokkefrøer, mens oksefrøerne ikke behøver nogen nævneværdig vinternedkøling.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet eller akvariet er indrettet godt, stiller dyrene ikke nogle specielle krav.

7. Fodring

I naturen spiser frøerne insekter og orme. Både klokkefrøer og oksefrøer kan være meget grådige og spiser alt, hvad de bliver serveret. Det anbefales, at der fordres hver anden dag med forskellige insekter og orme af passende størrelse. Grundet oksefrøens størrelse kan den sagtens tage store foderemner, men man bør ikke fodre dem med mus og kød fra pattedyr, da det er meget fedende. Foderet bør tilsættes ekstra vitaminer og mineraler – særligt vitamin-D3 og kalk. Der findes specialprodukter til padder.

8. Sociale behov

Frøer kan sagtens holdes enkeltvis, men kan med fordel holdes i par. Jo større terrariet er, jo flere dyr vil man kunne holde sammen. Hvis et eller flere dyr domineres og undertrykkes, skal dette dyr flyttes til et andet terrarium, hvor det kan få fred.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Kønsmodne hanner vil begynde at kvække fra tid til anden. Dette er enten for at markere territorium eller for at tiltrække hunner. Vær opmærksom på, at oksefrøer kvækker utroligt højt, også gerne om natten. Når hunnen kommer i parringshumør og viser hannerne interesse, vil hannen forsøge på at opnå ampleksus (hannen holder om hunnen), hvorefter æggene vil blive lagt i vanddelen. Haletudserne klækker efter nogle uger, og bør blive i vanddelen, hvor de fodres med frostfoder og flagfoder til akvariefisk. Haletudser af klokkefrøer vil blive til små frøer i løbet af et par måneder, mens det for oksefrøer kan vare op til 2 år. De ny-forvandlede frøer fodres med insekter af en passende størrelse.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Typiske sygdomstegn, hvor man bør søge dyrlæge, vil være sløvhed, manglende appetit, hurtig afmagring samt sår og blæner på huden.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 30.12.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.