Pasningsvejledning for gravende og bundlevende springpadder

1. Dyreart

Cranwells hornfrø (Ceratophrys cranwelli)

Asiatisk hornfrø (Megophrys ornate)

Agatudse (Rhinella marina)

Tomatfrø (Dyscophus ssp.)

2. Fuldvoksen størrelse

10-40 cm

3. Forventet levealder

10 til 20 år

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Terrariestørrelse: Til de små arter vil terrarier på H40 x D40 x B60 cm fint kunne bruges, mens der til større arter skal bruges et terrarium af dobbelt størrelse. Bundlaget opbygges ved, at man først laver et drænlag af leca nødder på 3-5 cm tykkelse, ovenpå dette lag lægges et stykke plantedug, og derefter lægges et lag ugødet spagnum på 5-10 cm tykkelse oven på, som så til sidst fugtes.

Det må ikke være så fugtigt, at der står blankt vand på bundlaget, da det så vil rådne. Man kan med fordel blande barkflis og visne blade i bundlaget.

Terrariets sider og bagvæg kan beklædes med korkplader eller bregnerodsplader. Terrariet beplantes med forskellige større regnskovs planter, men da alle arterne er gravende i forskellig grad, vil de hurtigt kunne ødelægge sarte planter. Til beplantning anbefales Philodendron arter eller guldranke. Som skjul kan anvendes korkbarkstykker eller trærødder, som dyrene vil kunne gemme sig under.

Terrariet skal overbruses med vand dagligt, da dyrene kræver en høj luftfugtighed. Hvis man indretter en vanddel i terrariet, skal man sørge for, at vandet holdes rent ved jævnligt at skifte dette.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Frøerne stammer fra subtropisk og tropisk klima, og kræver generelt fra 22-26 °C. Høje temperaturer på mere end 28-30 °C kan være dødelige. Da frøerne er garvende og netop graver sig ned for at undgå varme, kan bundvarme ikke anbefales.

6. Stimulering og behov for motion

Med en indretning af terrariet som beskrevet ovenfor, stiller dyrene ikke nogen specielle krav.

7. Fodring

I naturen spiser frøerne primært forskellige typer af insekter. I fangenskab vil hovedfoderet være fårekyllinger, kakerlakker og græshopper. Foderet tilpasses til frøens størrelse. Store frøer og tudser vil kunne tage små mus, men det frarådes som foder, da det er meget usundt for dyrene. Ved hver anden fodring skal foderdyrene rystes i en vitaminblanding, der er udviklet til padder. De bør fodres 3-4 gange om ugen.

8. Sociale behov

Dyrene har ikke nogen sociale behov.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

De forskellige arter kan yngle ved en alder på 1-3 år. Det er dog primært dyrenes størrelse, der er afgørende for, at de er avlsklare. Æggene lægges i vand. For at frøerne kommer i ynglehumør, skal de stimuleres med en årstidsvariation med en tørtid og en regntid. Når parret er klar til at yngle, vil hannen klamre sig fast til hunnens ryg, og derefter vil de opsøge vand for at lægge æg.Vandbeholderen til haletudserne skal have en passende størrelse, ca. 10 x 10 cm med en vandstand på ca. 5 cm. I vandet kan der placeres nogle visne blade eller flydeplanter, som skjul til haletudserne. Efter 1-3 mdr. vil haletudserne udvikle deres forben, hvorefter de skal have en lidt større beholder med låg og en landdel, så de kan komme op. Når de nye små frøer helt har forladt vandet, og halen er helt væk, kan de flyttes til deres eget terrarium indrettet som til voksne frøer.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Hvis en frø begynder at virke meget sløv og afmagret eller får sår, vil det typisk være tegn på nedsat trivsel. Man skal da isolere frøen i en steril karantænebeholder, og løbende holde øje med den. Bundlaget skal bestå af fugtet køkkenrulle eller engangsvaskeklude. Der bør være et enkelt skjul. Hvis isolation ikke hjælper efter nogle dage, bør man opsøge en dyrlæge.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 22.11.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.