Pasningsvejledning for bundlevende springpadder/farvefrøer og mantellaer

1. Dyreart

Dendrobates leucomelas

Epipedobates tricolor Phyllobates vittatus

Mantella aurantiaca

2. Fuldvoksen størrelse

28-40 mm

3. Forventet levealder

6 til 10 år

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarium på H40 x D40 x B40 cm vil være fint til et par eller en trio. Bundlaget opbygges af et drænlag af leca nødder på 3-5 cm tykkelse, og ovenpå dette et lag ugødet spagnum på 3-4 cm tykkelse, som til sidst fugtes. Det må ikke være så fugtigt, at der står blankt vand på bundlaget, da det så vil rådne.

Terrariets sider og bagvæg kan beklædes med korkplader eller bregnerodsplader. Terrariet beplantes med forskellige regnskovs planter, så som grøn Philodendron eller guldranke samt planter af bromelia typen. Der skal være et par skjulesteder til frøerne. Disse kan laves af halve kokosnødder med en indgang. Under nødden placeres en petriskål, som frøerne vil bruge til at lægge deres æg på. Terrariet skal overbruses med vand et par gange om dagen, da det er regnskovsdyr, som kræver en høj luftfugtighed. Hvis man laver vanddel i terrariet, må denne ikke være for dyb, da frøerne så vil kunne drukne i den.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Frøerne stammer fra tropisk klima, og kræver generelt 22-26 °C. Den eneste undtagelse er Mantella aurentiaca, som kræver 18-22 °C. Det er vigtigt, at temperaturen ikke overstiger 28-30 °C, da frøerne vil dø af det.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet er indrettet godt, stiller dyrene ikke nogle specielle krav.

7. Fodring

I naturen spiser frøerne primært forskellige typer af termitter. I fangenskab vil hovedfoderet være bananfluer, bladlus og springhaler. Man kan også fodre med mikro fårekyllinger, men man skal være opmærksom på, at dyrene får spist dem, da voksne fårekyllinger vil kunne forvolde skader på frøerne. Frøerne skal ved hver anden fodring have deres foderdyr rystet i en vitaminblanding, der er udviklet til padder.

8. Sociale behov

Frøer er ikke sociale, men kan holdes i par. Jo større terrariet er, jo flere dyr vil man kunne holde sammen. Det kan dog forekomme, at der vil være kampe mellem hannerne eller hunnerne. Hvis man har et dyr, der undertrykker de andre for meget. Man skal være meget opmærksom på, om de undertrykte dyr spiser og trives, da disse ellers bør isoleres, så de ikke dør. Frøerne kan i større terrarier holdes sammen med andre arter frøer af lignende type, men skal ikke holdes sammen med andre arter af samme slægt, da de kan krydses indbyrdes. Fx skal arter af slægten Dendrobates ikke holdes sammen med andre arter af slægten Dendrobates, Phyllobates ikke sammen med andre Phyllobates osv.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

De forskellige frøer kan yngle ved en alder af ca. et år. Æggene lægges under skjul, fx en halv kokosnød, hvorunder der er placeret en petriskål eller en anden flad skål med glat overflade. Derefter fjernes æggene, og petriskålen dækkes til med låget. Der skal være noget vand ved æggene, men æggene må ikke dækkes af vand på noget tidspunkt, da de så drukner.Når haletudserne efter cirka 2 uger er klækket, sættes de i vand, og fodres løbende med flagfoder til fisk eller haletudsefoder. Vandbeholderen skal have en passende størrelse og gerne være forholdsvis flad i formen. I vandet kan der placeres nogle visne blade, der vil fungere som skjul til haletudserne. Ved arter af slægten Dendrobates, skal haletudserne gå enkeltvis, da de er kannibaler. Hertil kan man eksempelvis anvende plastik ølkrus.

Ved Mantellaer vil man kunne opleve, at forældrene graver æggene ned i bundlaget. Dette er en del af deres naturlige adfærd. Haletudserne passes på samme måde, som ovenfor beskrevet. Efter 21⁄2-31⁄2 måned vil haletuderne få deres forben. Herefter skal de placeres i en beholder, hvor der er en landdel, de kan gå op på. Det er vigtigt, at der er låg på, da de vil klatre op af siderne. De små unger kan placeres i et terrarium, når halestumpen er helt væk.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Hvis en frø begynder at virke meget sløv og afmagret, vil det typisk være et tegn på nedsat trivsel. Det samme gør sig gældende, hvis den får nogen former for sår. Et sygt eller utriveligt dyr bør man isolere i en steril karantænebeholder og løbende holde øje med det. Bundlaget i beholderen skal bestå af fugtet køkkenrulle eller engangsvaskeklude. Der bør være et enkelt skjul. Hvis isolation ikke hjælper, bør man opsøge en kyndig dyrlæge.

Typiske sygdomstegn vil være hurtig afmagring, frøen virker meget afkræftet, vakler rundt i terrariet og ikke kan styre sine bevægelser, har synlige sår eller plamager, hvor huden fremstår forandret, eller frøen får blærer på huden.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 7.5.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.