Pasningsvejledning for fårekyllinger

1. Dyreart

Sort fårekylling (Gryllus bimaculatus)

Husfårekylling (Acheta domestica)

2. Fuldvoksen størrelse

Sort fårekylling bliver 2-3 cm. Husfårekylling bliver 1,5-2,5 cm.

3. Forventet levealder

Ca. 3-5 måneder.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarium på ca. H60 x D30 x L30 cm er passende til 40-50 dyr. Beholderen indrettes med masser af skjulesteder og muligheder for at klatre. Skjulestederne er meget vigtige for fårekyllingerne, så de kan skifte ham i fred. Efter hamskiftet er hudskelettet blødt, hvidt og sårbart, indtil det er hærdet op og igen er blevet mørkt. I den periode er de sårbare overfor bid fra andre fårekyllinger.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Terrariet skal holdes tørt og velventileret. En varmeplade under ca. halvdelen af terrariet giver tilpas høj temperatur. I det tørre miljø er det vigtigt, at fårekyllingerne altid har adgang til væske, da de ellers vil æde hinanden eller dø af tørst.

6. Stimulering og behov for motion

Ikke relevant.

7. Fodring

Fårekyllinger er æder næsten alt. Grundfodret kan bestå af fiskefoder, tørfoder til hunde samt pillefoder til hhv. grise og høns. Til at dække væskebehovet kan der fodres med agurk, squash, appelsin uden skræl eller andre væskefyldte grøntsager og frugter. Alternativt kan fugtede klude eller køkkenrulle i en lille skål med vand, som fårekyllingerne kan suge vand fra, erstatte frugt og grønt.

8. Sociale behov

Ikke relevant.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

En beholder med en højde på 3-5 cm fyldes med fugtigt, ugødet spagnum eller et andet fugtigt medie, som hunnerne kan lægge deres æg i. Hunnerne er let genkendelige på den lange læggebrod, som de efter parring anvender til at bore deres æg ned i det fugtige medie i æglægningsboksen. Hannerne synger med vingerne for at tiltrække hunner og skræmme andre hanner væk. Æglægningsboksen skiftes inden 12 dage, da de små, myrestore fårekyllinger ellers vil klække hos de voksne, hvor de risikerer at blive ædt.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Observerer man grå belægninger på dyrene eller dyr, der har kramper, er det som regel tegn på for lidt ventilation og for høj luftfugtighed.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 20.2.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.