Pasningsvejledning for daggekkoer

1. Dyreart

Stor Madagaskar daggekko (Phelsuma grandis)

2. Fuldvoksen størrelse

25-30 cm.

3. Forventet levealder

10-15 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Terrariet skal være højt og mindst H80 x D40 x L40 cm til et voksent par daggekkoer. Terrariet kan med fordel indrettes med robuste planter og kork eller bambusrør af håndleds tykkelse, som stilles lodret, vandret og på skrå i terrariet. Gekkoerne undgår helst at komme ned på bunden. Dog kan det være en fordel at holde bundlaget fugtigt for at bevare en tilpas høj luftfugtighed i terrariet samt give grobund for planter.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Dyrene skal have vitamin, kalk og mineraltilskud tilpasset dagaktive krybdyr, og helst også adgang til UV-lys. Der skal være meget lys, da gekkoerne er dagaktive. Lufttemperaturen skal være 25-27 °C, og der indrettes en lokal varmeplads under en spotpære, hvor temperaturen er omkring 35-40 °C. Terrariet overbruses med vand en gang dagligt. Frisk vand og en skål med kalk skal altid være til rådighed. Afføring skal fjernes jævnligt.

6. Stimulering og behov for motion

Terrariet skal indrettes, så gekkoerne kan udvise så naturlig en adfærd som mulig. Ved fodring med varierede foderemner sikres en naturlig foderstimulans.

7. Fodring

Gekkoerne spiser blød/mast frugt og alle former for insekter og larver. Som hovedregel må foderemnet ikke være større end den længde, der er mellem dyrets øjne. Foderdyrene rystes i en vitaminblanding specielt til dagaktive krybdyr.

8. Sociale behov

Dyrene er bestemt ikke sociale og bør holdes par- eller enkeltvis. Flere hanner bør aldrig holdes sammen.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Hunnen skal have mulighed for at lægge sine æg i et hult kork- eller bambusrør. Hun lægger 2 æg ad gangen. Æggene er som regel klæbet sammen. Æggene klækker efter 50-65 dage. Ungerne er ca. 6,5 cm, når de klækker. Forældredyrene yder ingen yngelpleje og kan være kannibalistiske. Ungerne kan klare sig selv, fra de klækker.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Den sunde gekko har klare øjne, tyk rund hale og er opmærksom på sine omgivelser. Den flygter hurtigt og virker vagtsom. Hvis det modsatte er tilfældet, bør en specialist eller en dyrlæge kontaktes.Der findes mange daggekkoarter på Madagaskar, deres pleje er ens.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 1.3.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.