Pasningsvejledning for chuckwallaer

Chuckwalla (Sauromalus ater)

2. Fuldvoksen størrelse

35-45 cm.

3. Forventet levealder

20-25 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarium på H50 x D50 x L120 cm er passende til et par chuckwallaer. Hanner er meget stridsomme og må ikke holdes sammen. Bundlaget bør bestå af tørt sand, der jævnligt efterses og renses for afføring og madaffald. Terrariets sider og bagvæg kan beklædes med korkplader eller kunstige sten forsvarligt fastgjort med fx silikone eller montagelim.

Det kan være svært at holde liv i levende planter, men sukkulenter af forskellig arter kan sættes ind i terrariet. Man bør undgå planter med meget spidse pigge, hvor dyrene kan komme til skade. Der skal være skjulesteder i terrariet, mindst ét pr. dyr. Skjulene kan bestå af rødder eller sten, eller kunstige plastikhuler fremstillet til formålet. Rødder og sten placeres/fastgøres sådan, at dyrene ikke kan komme til at grave under dem eller vælte dem. Terrariet holdes tørt, da for høj luftfugtighed kan medføre hudproblemer og lungeinfektioner. Dyrene skal ikke have en vandskål permanent stående i terrariet, men dagligt have mulighed for at drikke i et par timer, hvorefter vandskålen fjernes.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Øglerne stammer oprindeligt fra et varmt ørkenklima, og kræver derfor temperaturer fra 28-32 °C samt et lokalt varmespot, hvor temperaturen når op til 40 °C. Om natten kan temperaturen falde til stuetemperatur. Terrariet bør udstyres med UV-lys for at stimulere til naturlig D3-vitamin produktion.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet er indrettet som beskrevet, stiller dyrene ikke nogen specielle krav.

7. Fodring

I naturen spiser chuckwallaer udelukkende forskellige typer af grønne planter og blomster. I fangenskab skal hovedfoderet derfor også være grønne planter såsom salat (dog ikke iceberg salat), mælkebøtter – både blomster og blade – samt spinat. Foderet bør tilsættes ekstra vitaminer og mineraler – særligt D3 og kalk.

8. Sociale behov

Chuckwalla kan sagtens holdes enkeltvis, men kan med fordel holdes i par. Jo større terrariet er, jo flere dyr vil man kunne holde sammen, men da hanner vil kæmpe om territorier, anbefales det kun at holde én han pr. terrarium. Hvis et dyr bliver undertrykt, skal man være opmærksom på, om de undertrykte dyr spiser og trives, ellers skal det isoleres.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Kønsmodne hanner kan genkendes på de to hemipenisbuler ved haleroden samt skællene på undersiden af lårene. Hunnerne mangler disse bygningstræk og har smallere hoveder i forhold til hanner. I parringstiden, typisk omkring januar måned, vil hannerne udvise dominansadfærd, hvor de nikker med hovedet og udfører “armbøjninger”. Såfremt der sker parring, vil hunnerne lægge deres æg ca. 5 måneder senere, hvorfor man bør sætte en kasse med let fugtig spagnum ind til dyrene i denne periode. Æggene tager ca. 75-80 dage om at klækkes ved en udrugningstemperatur på 30-32 °C. Det er vigtigt, at luftfugtigheden omkring æggene ikke bliver for høj, da fostrene ellers risikerer at drukne i æggene. Ser æggene indsunkne og udtørrede ud, kan der evt. tilføres mere fugt til rugematerialet. Unger spiser det samme som voksne dyr.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Hvis en chuckwalla bliver meget sløv og afmagret, eller får sår på kroppen, vil det typisk være tegn på sygdom. Dyret skal isoleres i et sterilt terrarium med avis i bunden, et skjul og god varme. Søg evt. dyrlæge.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 8.1.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.