Hos foderboxen.dk kan du handle med en lang række af landets bedste dyrehandler. Mange dyrehandler har valgt at blive en del af foderboxen.dk for at kunne drive deres nethandel lige så effektivt, som de driver deres fysiske forretning.

Ny lovgivning, der blandt andet omfatter uddannelse, vejledning, pasning og karantæne for syge dyr, har gjort det sværere at være dyrehandler. Det er ikke længere altid lønsomt at drive små dyrehandler, og vi ser stadig flere større, specialiserede butikker i de store byer, mens dyrehandler i provinsen udelukkende sælger foder og udstyr.

foderboxen.dk giver dyrehandler gratis medlemskab til vores fælles online platform, hvorved både små og store butikker kan få andel i den omsætning, som i stigende grad sker på nettet. Vi har mange dyrehandler på Sjælland, men også Fyn og Jylland.

Her ser du listen over dyrehandler hos foderboxen.dk. 

Vi tager os af hele fødekæden
foderboxen.dk er en full-service platform og butik på nettet, som tager sig af hele fødekæden – på den måde kan både større og mindre dyrehandler frigøre ressourcer til at drive deres fysiske forretning. Sammen med de største leverandører har foderboxen.dk nøje udvalgt vores sortiment, og vi er således lagerførende i markedets bedste produkter til dyrehandler.

Vi modtager kundens ordre online – pakker, emballerer og afsender varen til den ønskede adresse. Vi håndterer også kundeforespørgsler via mail eller telefon, reklamationer og returvarer, så dyrehandler ikke skal bruge tid på administration. foderboxen.dk har hele risikoen. En gang om måneden afregner vi salgsprovision til vores medlemmer. Det sker på basis af vores unikke GPS system, som regner ud, hvilken dyrehandler, der ligger tættest på slutkundens adresse.

Læs mere om systemet her. 

Vores sortiment
Her finder du et stort sortiment af foder til hunde og katte fra de førende producenter, bl.a. Hill’s. Hill’s foder er af højeste kvalitet, sammensat af dyrlæger med henblik på at kæledyr skal have et længere, sundere og lykkeligere liv.

Men foderboxen.dk er meget mere end foder. Vi har bl.a. Danmarks største udvalg af halsbånd til hunde. Når det gælder pelspleje har vi kamme, shampoo, vitaminer og loppemidler til hunde og katte.

Kontakt os på info@foderboxen.dk eller på telefon 44 61 21 00, hvis du har spørgsmål til vores sortiment. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os, hvis du som dyrehandler ønsker at blive medlem.