Hvis du vil læse mere om denne, skal du scanne QR koden, så kommer du til vores hjemmeside med mere information og links.

Betta-arter foretrækker en vandtemperatur på mellem ca. 24-28 ° C, men det har vist sig, at de overlever midlertidigt ved ekstreme temperaturer på 13 ° C eller 35 ° C. Når det opbevares i koldere klima, anbefales varmelegme. [11]

Bettas påvirkes også af vandets pH-niveauer. Ideelle niveauer for Bettas ville have en neutral pH-værdi (7,0). Bettas er imidlertid lidt tolerante over for pH-niveauerne.  De har et organ kendt som labyrintorganet, som gør det muligt for dem at indånde luft ved vandoverfladen. Det betyder ikke de har brug for frisk og lækkert vand og kan leve i dårlig vandkvalitet, da så vil være mere modtagelige overfor sygdomme m.m.

Korrekt opbevaret og fodret en korrekt diæt lever siamesiske kampfisk generelt mellem 3 og 5 år i fangenskab, men lever i sjældne tilfælde mellem 7 og 10 år.

Akvariums størrelse og samboere
Minimumtankstørrelsen er direkte relateret til, hvor erfaren fiskholderen du er, og hvor ofte du ønsker at udføre vandskift for at holde vandet frisk. Men en Betta lever i naturen i meget små vandhuller, vandløb og på rismarker m.m. hvor der er ikke er meget plads, så i TEORIEN skal den nærmest kun have plads nok til at vende rundt, da den i naturen lever sådan og der er ingen beviser for, at de kræver meget plads, da de yngler og ser flotte ud i selv små tanke – Men vi anbefaler ikke man holder dem i små syltetøjs glas, men giver dem 10-30l så der er plads til planter m.m. og skal du holde den sammen med andre, kræver det naturligvis mere plads.

På grund af deres labyrintorgan, som gør det muligt for fisken at trække vejret fra vandets overflade, som er livsnødvendigt for dem i naturen og grundet de steder de lever, hvor der oftre ikke er meget plads eller ilt. Det betyder også de ikke er afhængige af høje iltniveauer i vandet, så et stort overfladeareal til gasudveksling er ikke påkrævet – men da vi har mulighed for det hjemme, så anbefaler vi naturligvis men ikke bygget sit akvarie op efter dette, men sikre den de bedste levevilkår.

Nogle Betta-entusiaster hævder, at der er en minimal tankstørrelse for en Betta, men at forsøge at indstille et strengt baseline-minimum er svær, da de fra naturen siden ikke lever med særlig meget plads. Vi anbefaler som min. 15-30L og skal man holde andre fisk sammen med den, så skal der naturligvis mere plads til. Og man skal udføre regelmæssige delvise vandskift, så der altid er frisk vand og hver anden dag eller ofter for små ufiltreret tanke, ville være et krav for at sikre vandkvaliteten i en mindre tank er acceptabel. De fleste betragter 2,5 – 5 amerikanske gallons som er 9-19 liter som en ideel tankstørrelse for en Betta – men du kan med succes holde en Betta i en 1 gallon tank, forudsat at du rengør den regelmæssigt og opretholder en acceptabel temperatur 24-28c.

Bettas kan bo med andre fisk, der er bundfodere = de spiser maden på bunden, men det tilrådes ikke at opbevare dem med andre, der kan spise deres finner eller ødelægge slimfrakken (et eksempel er den Siamese Alge Eater, hvis de opbevares i en beholder, der ikke er passende størrelse)

Sorter
B. splendens kan hybridiseres med B. imbellis, B. mahachaiensis og B. smaragdina, men med sidstnævnte har yngelene en tendens til at have lave overlevelsesrater. Foruden disse hybrider inden for slægten Betta er der rapporteret om intergenerisk hybridisering af Betta splendens og Macropodus opercularis, paradisfisken. [15]

Opdrættere rundt omkring i verden udvikler fortsat nye sorter. Ofte sælges hannerne af arten fortrinsvis i butikker på grund af deres skønhed sammenlignet med hunnerne. Hunnene udvikler næsten aldrig svømmeføer så prangende som mænd af samme type og er ofte mere dæmpede i farve, selvom nogle opdrættere formår at få hunner med temmelig lange finner og lyse farver.

Se også nogle af vores ynglings film på youtube omkring Betta i naturen her:

Læs mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/Siamese_fighting_fish