Har du fisk i havedammen, er det vigtigt at tage nogle forholdsregler, inden det bliver frostvejr. Fiskenes kropstemperatur har nemlig samme temperatur som vandet, og hvis vandet fryser, vil dine fisk fryse ihjel.


Havedamme over 80 cm

Har din havedam en dybde på minimum 80 cm, behøver du ikke at bekymre dig om frosne fisk.
Vandstanden vil da være så høj, at dammen ikke vil bundfryse, og fiskene vil derfor leve fint, som hvis det
var en sø i naturen.

OBS: Det kan være fristende at banke hul i isen, så fiskene kan søge op efter ilt, men lad være. Når du banker på isen, vil du skabe en trykbølge under vandet, som kan forårsage skade på dine fisk.


Havedamme under 80 cm

Er du ejer af en havedam med en vandstand under 80 cm, skal du sørge for at dele af dammen ikke kan bundfryse, så fiskene har et sted at søge hen i frostvejr. Den lette løsning er at lade pumpen køre og at lægge udløbsslangen i vandets overflade, så den konstant skaber bevægelse og dermed sørger for, at vandet ikke fryser til. Ved slem frost kan det være nødvendigt at købe en isfriholder eller ishætte, som er en kasse med indbygget pumpe, der flyder på vandet og sørger  for at holde det iltet og fri for frost.


Fisk ligger i dvale om vinteren

De fleste fiskeracer, der egner sig til havedamme, går i dvale i de kolde vintermåneder. Sørg gerne for nogle skjulesteder, som dine fisk trygt og godt kan gå i dvale i. Det ligger naturligt i dem at gemme sig, inden dvalen begyndes. Gemmesteder kan eksempelvis bestå af sten eller rør.


Skift foder i vintermånederne

Når fiskene er i dvale, og når det er koldt generelt, spiser de væsentligt mindre. Det skyldes, at de har et noget lavere stofskifte i køligt vand. Derfor kan du skifte til vinterfoder, som er mindre proteinholdigt eller i det hele taget fodre mindre. Nogle typer af fisk kan helt undvære fodring over vinteren, mens andre bør
fodres et par gange ugentligt. Se vores store udvalg af havedamsfoder og tilbehør til havedammen her.


Vær klar med en luftpumpe til foråret

I foråret vil iltniveauet i vandet helt naturligt være på sit laveste efter en frostfuld vinter. Hold øje med, om dine fisk udelukkende svømmer rundt i overfladen af vandet. Det er tegn på, at iltniveauet er for lavt. Sæt en luftpumpe til damen, så vandet iltes. Når vandet igen har et fint iltniveau, vil fiskene søge dybere. Er der
tale om en havedam med en lav vandstand, bør du under alle omstændigheder sætte en luftpumpe til eller have den tændt vinteren over.


Undgå løvfald

I efteråret bør du klippe grene af omkringstående træer, der kan forårsage løvfald i dammen, eller som minimum fjerne nedfaldne blade fra vandet. Du bør også overveje, om der skal renses ud i de planter, der er i og omkring havedammen. Rådne og visne plantedele og blade forurener vandet. Siv er til gengæld en
god idé at lade stå, da de forsyner vandet med ilt på samme måde som en snorkel, og de beskytter desuden fiskene imod rovfugle.

Vinterklargøring af havedam – huskeliste
Skift til efterårsfoder / vinterfoder
Hav en pumpe klar til at ilte vandet ved behov
Fjern blade og rådne planter fra dammen
Sørg for skjulesteder til fiskene