Køb fra din lokale dyrlæge og få leveret til døren.

Ja, det er nu muligt, med Vetboxen.dk at købe fra din lokale dyrlæge og få det leveret til døren. Vetboxen.dk har en lang række dyrlæge tilkoblet fra hele landet.

Så med os kan Støtte op om de lokale danske dyrlæger og på den måde sikre, at du får det bedste fra dyrlægerne og støtter op omkring dem og handler Dansk.

Det er altid nemt og bekvemt at handle online og det er også derfor mange I dag vælger at handle online, eller det er normalt grundet dette eller pris.

Det er helt naturligt og vi gør det alle, det kan dog være svært som dyrlæge eller klinik, at finde tid og penge til at opsætte og ikke mindst drive en webshop. De kræver nemlig meget tid, viden og penge. Derfor har vi skab Vetboxen.dk, som er lidt det samme som interflora, bare at vi har alle varer på samme lager, så vi kan sikre de er hjemme og bliver sendt med det samme.

Den lokale dyrlæge, modtager så betaler for den order du som kunde laver, men vi sender det hele fra samme lager. Det betyder du får det bedste fra begge verdener, nemlig, alle de gode tilbud og den bekvemthed, som det at handle online følger med sig.

Du vil så på samme tid støtte op omkring de lokale dyrlæger og ikke de store kæder eller udlanske butikker som ofte ikke gavner dit lokal område eller ved det samme som den lokale dyrlæge. 

Vetboxen.dk har 1000vis af varer, som er alle dem du kender fra din lokale dyrlæge og dyrehandler. Så kan du kan handle alt, til dine kæledyr et sted.

e mere på: https://www.vetboxen.dk

Med venlig hilsen

Vetboxen.dk