Hvis du vil læse mere om denne, skal du scanne QR koden, så kommer du til vores hjemmeside med mere information og links.

I naturen spiser denne fisk hovedsagelig akvatiske insektlarver og krebsdyr. I et akvarium vil de let tilpasse sig en kost af normal fiskefoder, men drage fordel af en række fødevarer, herunder både levende og frosne fødevarer som dafnier og blodorm. Det er en stimefisk og skal derfor helst gå 8-10 stk sammen for at have det godt og minimum 6stk.

 

Læs mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/Glass_bloodfin_tetra