Hvis du vil læse mere om denne, skal du scanne QR koden, så kommer du til vores hjemmeside med mere information og links.

De forsvarer deres territorium stærkt, du kan kun holde 1 i et akvariet og ikke 2. Hvis du vil holde mere end 1, så hold dem med 7 eller mere, jo mere desto bedre. Med to eller tre vil de konstant være i kamp.

I naturen har Sort labeo at gøre med svingende temperaturer. At holde fiskene i lange perioder ved minimums- eller maksimumstemperatur er ikke altid ønsket og kan forkorte dyrenes gennemsnitlige levetid.

Du kan finde Epalzeorhynchos bicolor-Labeo bicolor normalt i bunden på udkig efter mad, nogle gange skyder de op til overfladen, men svømmer ned lige efter det. De er normalt fredelige over for andre fisk, undtagen alge spiser, de kan reagere ganske meget. Så hold dem sammen med fisk, der svømmer i mellem- og øverste vandlag.

Den vil dog trives i en opbygning, der er designet til at ligne en strømmende flod med et underlag af forskellige størrelse klipper, grus og nogle større, vandslidte sten.

Dette kan yderligere udstyres med drivtræer og grene plus akvatiske planter fra slægter som Microsorum, Bolbitis eller Anubias, som kan dyrkes knyttet til indretningen. Lys belysning vil fremme væksten af alger og tilhørende mikroorganismer, hvorpå fisken græsser.

Som mange fisk, der naturligt bor i rindende vand, er det temmelig intolerant overfor ophobning af organisk affald og gør det bedst, hvis der er et højt niveau af opløst ilt og moderat vandbevægelse.

Læs mere her: https://www.aquainfo.org/epalzeorhynchos-bicolor-labeo-bicolor/