Hvis du vil læse mere om denne, skal du scanne QR koden, så kommer du til vores hjemmeside med mere information og links.

En almindelig og populær fisk til tropisk ferskvandsakvarie, C. macracanthus, er en visuelt behagelig art. Selvom nogle i naturen når 40 til 50 cm, er det i akvariet usædvanligt for C. macracanthus at nå mere end 15 til 20 cm gaffellængde.

Disse fisk har toformede rygsøjler under øjnene. De menes at blive brugt som en forsvarsmekanisme og muligvis til at få bytte.

C. macracanthus vil blive forbundet med andre bentiske arter i akvariaen, hvis de holdes enkeltvis eller med få andre prøver. De laver egnede tankkamerater til enhver ikke-aggressiv samfundsfisk, men trives ikke, når de holdes med større, mere dominerende arter.

Lejlighedsvis vil C. macracanthus udvise uberegnelige svømmemønstre, såsom svømning på deres sider eller på hovedet. Dette er dog normalt ikke en bekymring, og fiskene vender normalt næsten øjeblikkeligt tilbage til normal opførsel.

Da C. macracanthus findes i flodmiljøer, er den i stand til at klare de gode strømningshastigheder i vandet. Aquascapes bør gentage dette miljø, så det passer til artens krav med områder med høj strømning, men også områder med lav strømning, så fiskene får hvile. C. macracanthus er også glad i dækning og er ikke alt for vant til lys belysning. Fiskene vil ofte søge områder med skygge eller dækning, hvor de kan hvile i løbet af dagen og blive mere aktive, når lysniveauerne er mere dæmpet. Det er kendt, at vektstænger i klovnepladser let kan beskadiges af ru underlag, såsom grus, i akvarier.

To unge klovne klynger med ich. For dette infestationsstadium gemmer begge sig karakteristisk i et ornament.
Clown-klynger er især modtagelige for Ichthyophthirius (ich) eller hvid plet-sygdom. På grund af det faktum, at klovneprøver har små eller ingen vægte, behandles de ofte ikke med fulde doser af medicin.

Overudnyttelse af C. macracanthus har motiveret udviklingen af ​​bevarelsesbestræbelser, for det meste nye kunstige formeringsteknikker. [7] C. macracanthus er lettere at avle, når individer er mellem to og fire centimeter store. [8]

De fleste klovnejakker accepterer kommerciel flagermad og synkende pellets som deres kost, men trives med en række fødevarer: levende (orm, saltoprejer, små snegle), banan, andet plantestof, frysetørret (tubifex-orme, især hvis det er befæstet) og frosne saltvandrejer (tø altid frosne fødevarer til akvarietemperatur). Klovneprakser (og deres kusiner) er også en af ​​de få fisker, der spiser blæresnegle (Physella acuta), og er meget nyttige til bekæmpelse af denne skadedyr i plantet akvarie.

Læs mere her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Clown_loach

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/sites/dyrenesbeskyttelse.dk/files/Pasningsvejledninger/fisk/Dyrenes_Beskyttelse_-_Smerlinger-_til_det_beplantede_stueakvarium_-_2014-03-19.pdf