Hvis du vil læse mere om denne, skal du scanne QR koden, så kommer du til vores hjemmeside med mere information og links.

Scalare (Pterophyllum scalare) (også stavet skalare) er en ferskvandsfisk fra tropisk Sydamerika. Det er en smuk og populær akvariefisk som er nem at holde i et opvarmet akvarium. Fisken kan blive op til 15 cm lang, og der er ingen synlige kønsforskelle. Som ung lever den i stimer, men senere danner fisken par og bliver territorial. Spiser mindre fisk hvis den kan.

Scalaren er kødædende og i naturen ville den leve overvejende af forskellige arter af zoobenthos, såsom små krebsdyr og andre hvirvelløse vanddyr. Scalaren som bliver solgt i en dyrehandler vil acceptere pellets eller flagefoder, men vil også elske at få levende eller frossent fiskefoder, som også vil være med til at holde den sund og rask.

Læs mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/Pterophyllum