Pasningsvejledning for vandagamer og basilisker

1. Dyreart

Grøn vandagame (Physignathus cocincinus) Australsk vandagame (Physignathus lesueurii) Basilisker (Basiliscus spp.)

2. Fuldvoksen størrelse

40 cm til 110 cm.

3. Forventet levealder

10 år 15 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarium på H140 x D100 x L100 cm er passende for et par eller en trio, men gerne større. De er alle meget aktive øgler og behøver meget plads. Sæt en stor vandskål/bassin i bunden af terrariet, da øglerne bruger meget tid i vandet. Selve bundlaget kan bestå af spagnum, barkstykker eller grus. Et godt dræn i terrariet er en nødvendighed, idet vandet fra bassinet via plantedele, rødder samt øglernes bevægelser, ellers hurtigt vil oversvømme landdelen. Øglerne klatrer meget; benyt derfor kraftige, tværgående grene. Det er en fordel at beklæde terrariets sider med korkplader. De fleste planter bliver ødelagt af øglernes færden, især i mindre terrarier. Derfor anbefales det at bruge kraftige vækster som Philidendron eller fredsliljer.

Øglerne er glade for hule korkrør som gemmested eller som natlogi. Dyrenes fornemmelse for tryghed er meget vigtig, og terrariet bør have mange skjulesteder eller en tæt bevoksning.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Dyrene skal have vitamin, kalk og mineral tilskud tilpasset krybdyr. Grønne vandagamer og basilisker lever i tropisk regnskov. Derfor skal der ikke være den store variation i temperaturen. En grundtemperatur på ca. 25 °C er passende med muligheden for, at dyrene kan varme sig op under et spot. Terrariet overbruses med vand dagligt. De australske vandagamer forekommer i et subtropisk område og tåler en lidt lavere nat- og vintertemperatur. Dyrene kan gå i dvale, men behøver det ikke.

Vandbassinet benyttes som oftest til toilet, og derfor skal det rengøres ofte.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet er indrettet som beskrevet, stiller dyrene ikke nogen specielle krav.

7. Fodring

I naturen lever disse øgler generelt af store insekter, men de tager ofte andre foderemner så som museunger, fisk, krebsdyr eller sød frugt. Foderet tilføres vitaminer, især hvis dyrene ikke bliver udsat for UV-lys.

8. Sociale behov

Disse øgler holdes bedst parvis. Især hanner er meget stridbare over for hinanden. Hunner kan normalt gå flere sammen, men især i æglægningsperioden slås og stresser de hinanden. Størrelsesforskellen på dyrene må ikke være for stor, og hold med andre dyrearter kan ikke anbefales. Dyrene opfatter alle mindre dyr som foder.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Øglerne er normalt kønsmode i en alder af 16-20 måneder. De australske vandagamer har tilpasset deres yngletid efter årstiderne og parrer sig efter dvalen. De grønne vandagamer og basiliskerne har ikke nogen årstidsbestemt yngletid, men man kan fremprovokere parring ved mere overbrusning med vand, hvilket vil svare til regntiden i deres naturlige leveområde. Æggene graves ned i bundlaget eller efterlades et tilfældigt sted, hvis hunnen ikke kan finde en egnet æglægningsplads. Under passende forhold kan æggene udruges i terrariet, men det anbefales at grave dem op og udruge dem kunstigt. Æg bør ikke vendes/drejes senere end 24 timer efter, deer lagt. Ungerne kan holdes i flokke, indtil de bliver kønsmodne, dog kan enkelte dyr være meget dominerende og bør fjernes.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Disse øgler ses desværre alt for ofte med beskadigede snuder. De stresser let, og derfor er det vigtigt, at de føler sig trygge i terrariet. Store forhold, mange skjulesteder samt rolige omgivelser får hurtigt de fleste til at falde til ro, men de vil altid være på vagt og parat til at flygte. Det er vigtigt at få afklaret årsagen til mistrivsel eller parasitangreb. Dette gøres ved at tjekke, om dyrets pasning og fodringsforhold er korrekte. Derudover bør en dyrlæge kontaktes for at få undersøgt en afføringsprøve for parasitter.

Holdes flere dyr sammen, bør det syge dyr isoleres. Ved mistanke om parasitter bør alle dyr undersøges, da smittefaren imellem dyrene er høj.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 21.2.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.