Pasningsvejledning for trælevende kvælerslanger

1. Dyreart

Trælevende kvælerslanger: træboaer (Corallus sp.) og træpython (Morelia viridis)

2. Fuldvoksen størrelse

150-200 cm

3. Forventet levealder

15-20 år – dog spiller mange faktorer ind og enkelte individer har levet helt op til 30 år

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarie på ca. H60 x D60 x B60 cm vil være en fin størrelse til et enkelt voksent dyr. Terrariet skal helst ikke være større, da for meget plads uden tilstrækkeligt skjul kan gøre dyrene utrygge og resultere i spisestop. Det er desuden lettere at kontrollere temperaturen i mindre bure. Den højest placerede gren skal være minimum 1/3 af slangens længde fra bunden. Det giver slangen mulighed for at spise naturligt, hængende fra grenen, uden at ramme bunden. Desuden skal det være muligt for slangen at flytte sig horisontalt på grenene. Mindst en gren skal have samme tykkelse som slangen, målt på tykkeste sted. Det er godt at indrette med flere grene og levende eller kunstige planter, der giver skjul. Grenene kan være af PVC eller træ. Som bundmateriale anvendes bedst mos, spåner, barkflis eller blot køkkenrulle eller avispapir.

Terrarier kan være beklædt med korkplader, men kan også være foruden. Der skal være adgang til frisk vand – enten i bunden eller i højden. Terrariet og slangen overbruses med vand hver anden til hver tredje dag – men ikke mere, end det kan nå at tørre ud.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Slangerne er fra regnskovsklima og kræver temperatur fra 27-29 °C. Der må gerne være varmeforskel i buret, men temperaturen må kun svinge få grader. Der må ikke findes områder i terrariet med temperaturer under 23 °C og over 32 °C. Det anbefales ikke at sænke temperaturen om natten.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet er indrettet godt, stiller dyrene ikke nogle specielle krav.

7. Fodring

I naturen lever ungerne på regnskovsbunden, hvor de spiser alt fra insekter, frøer og firben til små gnavere. Større individer holder sig til træerne, hvor de kan fange fugle og pattedyr. I fangenskab bør man holde sig til at fodre med gnavere. Unger fodres hver 5.-7. dag, ungdyr hver 10-14. dag og for større slanger kan der gå 2-3 uger mellem fodringer. Unger kan til tider være svære at få i gang med at spise. Man kan med fordel overføre duften fra et stykke kylling ved at gnide det mod det døde foder. Vitamintilskud behøves ikke.

8. Sociale behov

Slangerne har ikke et socialt behov. Det anbefales at holde dyrene adskilt, da fodring besværes af at holde dyrene sammen.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Slangerne er kønsmodne efter 2-3 år, de er dog først store nok til avl, når de er fire år gamle. Kønnene kan sættes sammen en gang om året bedst i forår eller efterår, da seksualdrift øges af skiftende lufttryk. Den naturlige temperaturændring udenfor terrariet kan være nok til at gøre hannerne reproduktive, men man kan også sænke nattemperaturen ned til 20 °C. Dagtemperaturen bibeholdes. Dyrene sættes sammen 2-3 uger herefter, med fortsat temperatursænkning. Efter et par måneder sætter man temperaturen tilbage til normalen – både nat og dag. Det kan i parringssæsonen være en fordel at skille slangerne ad under fodring. Hannerne kan parre hunnerne indtil flere gange og i flere timer ad gangen.Hunnerne ophører ofte med at indtage føde, når de er gravide. Hos træpythoner kan hunnerne i nogle tilfælde blive mere eller mindre blåfarvede.

Træboaerne føder levende unger, hvorimod træpythonerne lægger æg. Ved sidstnævnte kan man vælge om hunnen selv skal ruge, eller om æggene skal udruges i rugemaskine. Hvis man vælger selv at udruge æggene, skal disse tages fra hunnen indenfor 24 timer, fra de er lagt, og placeres i en rugemaskine med 100 % luftfugtighed og ved ca. 31 °C. Æggene vil så klække efter ca. 50 dage. Det er vigtigt, at æggene ikke bliver våde af dug. Når ungerne har skiftet ham første gang, kan man forsøge at fodre med helt små museunger.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Den grønne træboa og træpythonen er kendt for at være let påvirkelige overfor skift i temperaturer, men når forholdene er som beskrevet, fungerer disse arter fantastisk. Disse slanger har det med ikke at vise markante tegn på sygdom. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på selv meget små adfærdsændringer, så som ved spiselyst, afføringsmønstre, placering i terrariet og lyde fra slangen. Selvom arterne er trælevende, kan de til tider findes på bunden. Dette er ikke noget problem, så længe man er sikker på, at det ikke skyldes forkert hold (f.eks. for lav/høj temperatur) og/eller stress pga. for få skjul. En af de hyppigste sygdomme, som rammer disse slanger, er luftvejsinfektion. Sygdomstegnene er rallende vejrtrækning og/eller slimbobler i munden. Søg omgående dyrlæge.

Hvis luftfugtigheden er for lav, vil dette kunne resultere i dårligt hamskifte. Hvis dette opdages tidligt, kan man lægge slangen i lunkent vandbad, hvorefter hammen kan pilles af. Det er specielt vigtigt, at hammen på halespidsen fjernes, da denne ellers vil lukke af for blodomløbet, og halspidsen vil visne og falde af. Et for vådt terrarium vil øge risikoen for luftvejsinfektioner og andre bakterielle angreb.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk) Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 20.11.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.