Pasningsvejledning for tornhaleagamer

1. Dyreart

Tornhaleagame (Uromastyx sp.)

2. Fuldvoksen størrelse

Der findes mange forskellige tornhaleagame arter. Størrelsen på de forskellige arter varierer fra 26-75 cm. Pasningen af arterne er stort set identiske. Denne vejledning tager udgangspunkt i Uromastyx acanthinura acanthinura/Uromastyx acanthinura nigriventris, som er den mest almindelige på markedet i Danmark. Uromastyx acanthinura når en længde på op mod 40 cm.

3. Forventet levealder

Der er usikkerhed omkring den forventede levealder, men ved korrekt pasning bliver Uromastyx sp. over 20 år – Uromastyx aegyptia er fundet i en alder af over 33 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Terrariet skal være af et egnet materiale fx glas eller vandfast plade. Terrariet skal have en indretning, der giver dyrene mulighed for at udfolde en naturlig graveadfærd. Der skal være et dybt, gravefast bundlag på minimum 20 cm, så dyrene selv kan grave en hule. Terrariestørrelsen skal tilpasses artens størrelse. Størrelse på terrariet til et individ kan fx være H75 x D100 x L125 cm (mulig beregningsmetode kan være dyrets længde fra snude til gat ganget med 5 for længde på terrariet, ganget med 4 for bredde og ganget med 3 for højden). Dog kan andre mål og størrelser også anvendes (afhængig af antal dyr og størrelse på dyret), så længe det understøtter dyrets naturlige bevægelses behov.

Terrariet kan indrettes med fx sten og trærødder. Disse skal være placeret, så dyrene ikke kan grave sig ind under dem og dermed blive mast ihjel. Bundlag kan fx være sand med et højt indhold af ler, da det bliver gravefast.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Dyrene skal have vitamin, kalk og mineraltilskud specielt tilpasse krybdyr. Pas på overdosering. Dyrene skal holdes ved en temperatur mellem 28-40 °C om dagen (12-14 timer i døgnet), mens temperaturen skal reduceres til 18-20 °C om natten. Der skal indrettes en varmeplads, hvor temperaturen er 50-60 °C. Varmepladsen skal laves ved hjælp af varmespots, da dyrene går efter lyset for at få varmen. Varmeplader eller varmesten anbefales derfor ikke. Uromastyx sp. kræver et kraftigt og fuldt oplyst terrarium, der efterligner den høje lysintensitet fra de ørkenområder, dyrene oprindeligt stammer fra. Der skal sammen med den kraftige lysmængde gives en høj UV-intensitet, og derfor anbefales de kraftigste pærer på markedet med mindst 10,0 UVB. Det er vigtigt, at Uromastyx sp. får de rette mængder lys, UV og de rette varmegrader i terrariet.

Tornhaleagamer skal ikke have en vandskål, da fugten kan give svamp i huden og luftvejsinfektioner. Dyrene stammer fra ekstreme ørkenområder, hvor luftfugtigheden ligger på omkring 10 % og optager derfor stort set al væske gennem sit foder. Der må af samme grund ikke overbruses med vand i terrariet. Afføring og madrester skal fjernes jævnligt.

6. Stimulering og behov for motion

Terrariet skal indrettes, så tornhaleagamen kan grave, da det er en stor del af dens naturlige adfærd. Der skal samtidig være sikret gode skjul.

7. Fodring

Uromastyx sp. er vegetarer. Hovedingredienserne i madskålen skal være bladgrønt kombineret med lidt grønsager. Egnede foderemner kan fx være kørvel, grønkål, savojkål, kinakål, endivie salat, basilikum, koriander, rucola, spidskål, grøn salat (stort set alt undtagen iceberg), baby leaf blandinger og raps. Herudover kan der fodres med fx sweet potatoes, majroe og squash.Tornhaleagamer bør også have en god blanding af forskellige frø og kerner til rådighed. En god fuglefoderblanding kombineret med tørre bønner (spiselige uden at blive kogt), røde og grønne linser er ganske velegnet.

8. Sociale behov

Dyrene er ikke socialt tolerante. Det kan derfor være umuligt at holde flere dyr sammen. To hanner må aldrig holdes sammen; i sjældne tilfælde kan det lykkes at holde en han og en hun sammen. Dyrene er meget territoriale, og det anbefales derfor, at dyrene har hvert sit terrarium, da de i territoriale kampe ellers kan skade hinanden.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Parring og formering sker kun efter, at dyrene har haft en dvaleperiode. Hunnen kan parres lige efter endt dvale. Hunnen skal have mulighed for at grave sine æg ned i et fugtigt medie (fx vermeculite, perlite eller ugødet spagnum). Forældrene yder ingen yngelpleje, da ungerne kan klare sig selv, fra de er klækket. Unger må ikke holdes sammen med voksne individer.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Den sunde tornhaleagame har klare øjne uden nogle former for puds, uden rester af tidligere hamskifte, og dyret skal være årvågent. Gattet skal være rent, og agamens afføring skal være fast. Typiske tegn på sygdom er spisevægring, og agamen virker slap og inaktiv. Evaluer de forhold dyret holdes under og få en afføringsprøve undersøgt hos en dyrlæge for at få tjekket for parasitter.

Det symptomramte dyr skal isoleres fra andre dyr. Ved mistanke om parasitter bør alle dyr tjekkes, da smittefaren dyrene imellem er høj.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 5.1.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.