Pasningsvejledning for skolopendre

1. Dyreart

Skolopender (Scolopendra sp.)

Vietnamesisk skolopender (Scolopendra subspinipes)

Båndet middelhavs skolopender (Scolopendra cingulata)

2. Fuldvoksen størrelse

Scolopendra subspinipes op til 20 cm. Scolopendra cingulata op til 15 cm.

3. Forventet levealder

Op til 8 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Et terrarium skal helst være dobbelt så langt og bredt som dyret. Hvis terrariet betjenes ovenfra, anbefales det, at højden på terrariet er længere end skolopenderen, så den ikke kan undslippe oven ud, når buret betjenes. Skolopenderen er gode til at bryde ud, hvis man ikke lukker ordentligt. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at det ikke er muligt for dyret at stikke af eller at gnave sig ud. Skolopenderen er et meget aktivt og hurtigt terrariedyr.

Et tykt bundlag af spagnum blandet med visneblade og træ- eller barkstykker er nødvendigt for, at skolopenderen har noget at grave sig ned i. Barkstykker eller andet, der er velegnet, til at dyrene kan skjule sig under. Terrariet skal overbruses let med vand en gang om dagen, da det er regnskovsdyr, som kræver en høj luftfugtighed på 70 til 80 %. En vandskål med frisk vand skal altid være at finde i terrariet.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Skolopenderen er fra tropisk område og kræver varme og fugtighed. Den vietnamesiske skolopender skal have en temperatur mellem 21-27 °C. Den båndede middelhavs skolopender kræver blot en temperatur mellem 22-35 °C. Skolopendre skal ikke håndteres, da de er meget hurtige, aggressive og vil bide.

6. Stimulering og behov for motion

Hvis terrariet er indrettet som beskrevet, stiller dyrene ikke nogen specielle krav.

7. Fodring

Insekter, melorme og andre insekter, der er mindre end dem selv. Foderet bør ved hver anden fodring rystes i en vitamin- og mineralblanding, der er udviklet til hvirvelløse dyr.

8. Sociale behov

Skolopendre kan sagtens holdes enkeltvist. Det er også muligt at holde flere dyr sammen, det er dog vigtigt, dyrene har samme størrelse, da kannibalisme ellers kan forekomme.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

De forskellige skolopendre kan yngle ved en alder på 3-4 år. Hannen deponerer sine sædceller, som hunnen derefter optager og æggene befrugtes. Der kan være 50-80 æg i et kuld, som hunnen vogter, indtil æggene er klækket, og ungerne har skiftet ham en gang. Ungerne bør isoleres, da hunnen kan opfatte dem som føde.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Holdes skolopenderen korrekt, vil der sjældent opstå sygdom. Det er vigtigt at fjerne levnede byttedyr og organisk materiale, så det ikke ligger og rådner/mugner. Det er vigtigt, at skolopendre ikke bliver overfodret. Skolopendre er sårbare lige efter et hamskifte, og det er en fordel at vente med fodring, til hudskelettet er hærdet helt op. Er skolopenderen inaktiv i længere periode, kan dette være tegn på sygdom/parasitter, og forholdende skal undersøges.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 20.2.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.