Pasning af leopardgekko og afrikansk fedthale gekko

– Læs her hvordan du passer din Leopard gekko (Euplebharis macularius) Afrikansk fedthale gekko (Hemitheconyx caudicinctu). 

1. Dyreart
Leopard gekko (Euplebharis macularius) Afrikansk fedthale gekko (Hemitheconyx caudicinctu)

2. Fuldvoksen størrelse
Afrikansk fedthale: længde 15-25 cm (afhængig af køn) Leopard gekko: længde 20-30 cm (afhængig af køn)

3. Forventet levealder
Ca. 10 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur 
Terrariet skal være af et egnet, vandfast materiale som fx glas, træ eller plastic. Terrariet skal have en størrelse og indretning, der giver dyrene mulighed for at udfolde en naturlig adfærd. Både leopard- og fedthalegekkoen er bundlevende dyr, hvorfor terrariet skal indrettes, så bundarealet udnyttes optimalt. Størrelse på terrariet til et par eller trio (en han og to hunner) kan være H40 x D40 x L80 cm. For hvert ekstra dyr øges bundarealet med 1/3. Terrariet kan indrettes med trærødder, sten og planter.

Der skal forefindes en hule pr. gekko. Bundlaget skal være tørt og kan være af fliser eller flade sten, fint sand (leopard gekko), mindre barkstykker (fedthale gekko). Det anbefales dog, at unger ikke holdes på løst bundlag, før de er 6 mdr. gamle. Gekkoer skal altid have adgang til frisk vand og gerne en skål med løst kalk. Afføring skal fjernes jævnligt.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold
Terrariet skal imødekomme gekkoens behov for at veksle mellem opholdstemperatur på 20-35 °C i dagtimerne og almindelig stuetemperatur om natten. Man kan anvende en varmemåtte under terrariet eller en varmepære og en termostat til at regulere temperaturen. Dyrene skal have adgang til en fugtboks (en lukket hule/boks med fx fugtig spagnum, vermeculite eller køkkenrulle). Dette giver gekkoen de bedste muligheder for at skifte ham. Dyrene skal have vitaminer, kalk og mineral tilpasset skumrings-/nataktive krybdyr.

6. Stimulering og behov for motion
Terrariet skal indrettes, således at gekkoen kan udvise så naturlig adfærd som mulig. Ved fodring med levende og varierede foderemner sikres en naturlig foderstimulans.

7. Fodring
Foderet består af alle former for levende insekter og larver, som dyret vil spise. Som hovedregel må foderemnet ikke være større end svarende til den længde, der er mellem dyrets øjne. Foderdyr til gekkoer skal rystes i en vitaminblanding specielt fremstillet til krybdyr.

8. Sociale behov
Dyrene er ikke sociale, men socialt tolerante, og flere dyr kan holdes sammen. Man vil ofte finde dem i de samme huler eller på de samme varmesteder. Der må aldrig holdes to hanner i samme terrarium.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation 
I foråret begynder hunnerne at ovulere, dvs. de danner æg. Dyrene bliver kønsmodne, når de vejer omkring 40-50 g. Går hun og han sammen eller bliver sat sammen, vil en parring som oftest finde sted, hvis hunnen er modtagelig. Parringsakten starter med, at hannen vibrerer kraftigt med sin hale og napper hunnen på kroppen. Parringsakten kan se voldsom ud, og hunnerne kan få bidmærker.Efter succesfuld parring vil de første æg blive lagt ca. 6 uger efter, og der vil derefter med ca. 14 dages mellemrum blive lagt to æg, indtil der er lagt mellem 6-10 æg. Hunnen skal have mulighed for at grave sine æg ned i et fugtigt medie (fx vermeculite, perlite eller ugødet spagnum ). Ungerne er ca. 8-10 cm, når de klækkes. Forældrene yder ingen yngelpleje, da ungerne kan klare sig selv, fra de er klækket.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel
Den sunde gekko har klare øjne uden nogen former for puds, uden rester af tidligere hamskifte, og dyret skal være årvågent. Gekkoens hale skal være tyk. Gattet skal være rent, og gekkoens afføring skal være fast. Typiske tegn på sygdom er spisevægring, løbende og ildelugtende afføring, samt at gekkoen virker slap og inaktiv. Taber en gekko sig i vægt, og halen bliver tynd og slap, kan dette være tegn på mistrivsel og/eller angreb af parasitter. Det er vigtigt at få afklaret årsagen bl.a. ved at evaluere pasning og fodring. Tag en afføringsprøve og få den undersøgt hos en dyrlæge. Holdes flere dyr sammen, skal det syge dyr isoleres. Ved mistanke om parasitter bør alle dyr undersøges, da smittefaren dyrene imellem er høj.

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 5.1.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.

Find udstyr m.m. til Leopardgekko her

Med venlig hilsen
Foderboxen.dk