Latinsk navn: Corydoras Aeneus
Max Størrelse: 7 cm
Temperatur: 20 – 30°C
PH tolerance: 5 – 7.5
Foder : Altædende
Levetid: ca 9 år.
Bemærkninger: Stimefisk. Køb min. 6 stk. Holder sig mest på bunden. Skal have fint sand eller grus med bløde kanter. Spiser alt føde som falder ned på bunden. Livlig og fredelig.