Pasningsvejledning for kakerlakker

1. Dyreart

Hvæsende kakerlakker (Gromphadorhina portentosa)

Falsk dødningehoved kakerlakker (Blaberus discoidalis)

2. Fuldvoksen størrelse

Hvæsende kakerlak: hanner 6-7 cm og hunner 7-8 cm. Falsk dødningehoved kakerlak: hanner 4,5-6 cm og hunner 5-7 cm.

3. Forventet levealder

Hvæsende kakerlakker op til 3 år. Falsk dødningehoved kakerlakker op til 1,5 år.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Beholderen bør være fremstillet af plast eller glas. Det er vigtigt, at låget slutter helt tæt, og at alle udluftningshuller er så finmaskede, at kakerlak nymferne ikke kan slippe ud. Hvæsende kakerlakker kan kravle på både glas og plastik. En beholder på H40 x D40 x L40 cm er tilstrækkelig til en god kultur. Der kræves god ventilation i beholderen, som indrettes med et 5-10 cm løst fugtigt bundlag. Beholderens sider kan beklædes med kork for at øge det areal, som kakerlakkerne kan kravle på. Barkstykker og trærødder bruges som skjulesteder.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Temperaturen i beholderen bør ligge på 25-30 °C. Temperaturen må ikke overstige 30 °C, så kan kakerlakkerne dø. Der bør være en luftfugtighed på omkring 80 % i beholderen; derfor skal bundlaget hele tiden holdes let fugtigt, hvilket opnås ved dagligt at overbruse let med vand. Dyrene har ikke behov for særlig meget lys, men en klar forskel mellem dag og nat er nødvendig.

6. Stimulering og behov for motion

Ikke relevant.

7. Fodring

Hvæsende kakerlakker foretrækker vegetabilsk foder så som frugt og grønt. Falsk dødningehoved kakerlakker er altædende og æder gerne frugt, grønt, tørfoder til hund og kat samt fisk. Man bør fodre i en skål, så det foder, der ikke bliver spist, nemt kan fjernes. Det minimerer risikoen for mider i beholderen.

8. Sociale behov

Dyrene er socialt tolerante, og flere dyr kan holdes sammen. Man vil ofte finde dem det samme sted i beholderen. Dog kan hannerne have territoriale kampe.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Kakerlakkerne kan formere sig året rundt, hvis temperaturen og fugtigheden holdes som beskrevet ovenfor. Kakerlakkerne har ikke yngelpleje.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Det kan være meget svært at se, om kakerlakker er syge eller ikke trives. Søg rådgivning i tvivlstilfælde.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er udfærdiget på baggrund af oplysninger fra Nordisk Herpetologisk forening (www.nhf.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 1.3.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.