Latinsk navn: Puntius semifasciolatus
Max Størrelse: 7-8 cm
Temperatur: 25 – 27°

PH tolerance: 6,0 – 7,0
Foder : Altædende
Levetid: ca. 6 år
Bemærkninger: Stimefisk, der er meget fredelig og livlig. Minder meget om guldfisk og er meget flot i en stime. Kræver ikke det store af omgivelserne, så meget velegnet begynderfisk.