Videnskabeligt navn: Eumeces algeriensis

Dansk navn: Berberskink

Levealder: 20 år

Udbredelse: Nordvestafrika til Vestasien

Lovgivning: Ikke fredet

Giftighed: Ikke giftig

Udseende
Farverne er meget smukke, holdt i forskellige brune, grå, gule og orange farver. Denne skink er i stand til at skifte farve, som ikke er normalt blandt andre skinker. Inden skinken er varmet op er den ofte mørkebrun eller grå med orange pletter. Når skinken bliver varmet op bliver den lys på ryggen men med samme orange pletter. Denne Skink kan blive op til 45 cm lang.

Biologi
Berberskinken lever i naturen hvor der er masser af tørt sand og buske-klippeområder. Den vil med glæde grave sig ned i sandet. Berberskinken er æglæggende, og lægger som regel 3-20 ovale æg i et fugtigt sted i sandet. Hunnen vil passe på sine æg i 8-9 uger, hvor hun vil ligge rundt om æggene.

Hold i terrarium
Denne Skink kræver et rimeligt stort terrarium, L: 120, D: 60 og H: 60 vil være nok til et enkelt individ. Bundlaget skal bestå af groft sand og rimeligt med muligheder for skjul. Det er vigtigt at sten og andre ting i terrariet sidder fast da den kan grave sig ind under det og få det væltet ned over sig. Den kræver en del varme så i den kolde ende af terrariet skal temperaturen ligge på 27-35 grader og med en varmeplads hvor temperaturen kommer op på de 50 grader. Varmen skal komme ovenfra og ikke fra en varmeplade eller varmesten. Et UV rør til ørkendyr vil være at foretrække at installere for at skinken kan optage D3 vitamin.

Foder
Berberskinken er insektædere og tager gerne vandregræshopper, fårekyllinger, kakerlakker og melorme, spindlere, snegle og gerne flyvende insekter. Nogle gange vil de gerne tage sød frugt som banan, vindrue og fersken. Nogle gange kan der gives råt kød og et udslået æg. Alt foder skal tilsættes vitamin og mineral pulver med ekstra D3 vitamin og gerne lidt ekstra kalk især til gravide hunner. Skinken skal altid kunne komme til rent drikkevand.

Sygdomstegn
Matte skæl og rester af gammel ham er tegn på vitamin og mineral mangel. Tynd krop med indfalden hale er tegn på udsultning og ved indfaldene øjne skal en dyrelæge kontaktes.

Andet
Berberskinken er aktiv om morgnen og formiddagen hvor den har varmet sig op, men hen på middagen vil den søge skjul da der i naturen ofte er for varmt for dem på denne tid af døgnet. Selvom det forlyder at Berberskinken er en meget aggressiv øgle ses det nogle gange at dyr i fangeskab kan blive meget tamme.

Opdræt
Dyrene skal forud for opdræt have en vinterhvile. Denne skal vare 8-10 uger ved 15 grader om dagen og 10 grader om natten, dagslængden skal være ca. 6-7 timer.

Udrugning af æg
Parringen finder sted lige efter den kolde periode, parterne kan evt. holdes adskilt i dvalen. Hunnen lægger efter 5-7 uger 1-2 æg som hun vogter ihærdig, hun udskiller et fugtigt sekret fra kloakken der holder æggene fugtige under udrugning. Det anbefales at fjerne hannen under udrugningen, da hunnen er meget aggressiv og hannen vil æde hendes æg hvis han får chancen. Udrugningen varer ca. 90 dage, og ungerne fjernes straks efter klækning. Dette anbefales dog ikke. Når æggene ses skal de straks flyttes til en rugemaskine.

Pasning af unger
Ungerne skal holdes og fodres som forældrene, der må dog gerne være varmere i terrariet. Man kan risikere at ungerne slås, og i det tilfælde skal de straks skilles ad.

Med venlige hilsen
Foderboxen.dk