Pasningsvejledning for Afrikansk Dværgsyvsover

1. Dyreart

Afrikansk (dværg)syvsover (Graphiurus murinus)

2. Fuldvoksen størrelse

Længden (uden den buskede hale) er ca. 7-10 cm, og vægten ca. 20-30 g.

3. Forventet levealder

Denne syvsover bliver typisk 3-4 år, men er set at blive helt op til over 5 år i fangenskab.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur

Afrikanske dværgsyvsovere lever mest oppe i vegetationen, men kommer af og til også ned på jorden. De er udpræget skumrings- og nataktive, og sover det meste af dagen. De bygger deres kugleformede reder i hulrum i træerne, i forladte huler, klippesprækker eller evt. under tagrender.

De lever i familiegrupper.

Afrikansk dværgsyvsover holdes bedst i et terrarium på minimum H80 x B80 x D50 cm, til et par, med låg af fintmasket trådnet eller med rigeligt lufthuller, så tilstrækkelig ventilering sikres, og blændet for indkig på mindst én side. Alternativt kan de holdes i større åbne anlæg med høje, glatte sider, så de ikke kan klatre ud. Arealet bør øges med ca. 25 % pr. ekstra, voksent individ. Anlægget skal indrettes godt med rigelige klatremuligheder (grene, planter, naturreb, sten o.l.) og skjul (sten/klipper, hule træstammer, rødder, diverse rør m.v.). Over jorden skal der være adgang til flere redekasser og gerne andre anordninger, som de kan bygge rede i, samt frisk hø og evt. mos o.l. som redemateriale. Bundlaget skal bestå af spåner, træflis, tørt spagnum, visne blade og/eller andet ikkestøvende naturmateriale (aldrig savsmuld). Anlægget skal placeres et roligt sted uden for træk, røg og direkte sollys.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold

Dyrene trives fint ved stuetemperatur. Ved temperatur under ca. 15 °C vil de muligvis gå i dvale, som det sker i naturen i den kolde tid. I dvaleperioden, hvor bl.a. kropstemperaturen falder, kan de dog til tider vågne lidt op og æde af deres fødeforråd. Rengøring gøres bedst sen eftermiddag eller aften for ikke at forstyrre dem i deres søvn om dagen. Synlige ekskrementer fjernes, og vand og foder skiftes dagligt. Dele af bundlaget skiftes ugentligt, og anlægget rengøres i bund regelmæssigt efter behov, således at en god hygiejne opretholdes (større anlæg kræver generelt sjældnere rengøring). Tjek og tøm forrådskamrene jævnligt for letfordærvelige fødeemner.

6. Stimulering og behov for motion

Selvom syvsovere sover meget, er de temmelig aktive, når de er vågne om natten. Derudover er de adrætte og nysgerrige dyr, og de er rigtig gode klatrere, hvorfor de skal have rigeligt med klatremuligheder og andre aktiviteter. Gem forskellige fødeemner, både oppe og nede, og evt. i udfordrende foderbeholdere, så de skal lede og bruge kræfter på at få fat i dem. Syvsovere er relativt svære at gøre tamme, og mange syvsovere vil ofte ikke bryde sig om at blive håndteret og vil stresses unødigt heraf. Derudover forskrækkes de let af bl.a. pludselige bevægelser, og kan da finde på at bide i forsvar. Derfor bør de kun håndteres, når absolut nødvendigt, og tag aldrig fat i halen, da denne kan knække af.

7. Fodring

Syvsoveres naturlige føde består af frugt, bær, blomster, forskellige orme, insekter og evt. mindre pattedyr og fugleæg. I naturen opbygger de hen over sommer og efterår fedtdepoter på kroppen til dvalen, men de laver også et fødeforråd, til når de ind imellem vågner lidt op fra dvalen. De skal fodres dagligt med en blanding af forskellige kornsorter, frugt og grønt (f.eks. salat, agurk, æble, forskellige bær – undgå dog kål og avocado), og forskellige hvirvelløse dyr (græshopper, fårekyllinger, fluer, voksmøl, larver, melorme). Tørfoder som en frøblanding (uden solsikkefrø), grøntpiller og en grov universalblanding med højt proteinindhold skal altid være tilgængeligt. Variér fødeemnerne fra dag til dag, så foderet ikke bliver ensformigt, og de udfordres med at håndtere ogbearbejde forskellige slags emner. Knuste hundepiller kan gives som proteinsupplement. Et vitamin- og mineraltilskud i pulverform skal strøs ud over foderet. Fedende emner (solsikkekerner, melorme mv.) bør kun gives som godbid en gang imellem. Der skal altid være adgang til grene og evt. en gnavesten som gnavemateriale, en salt- og kalksten, samt frisk drikkevand i flaske med drikketud eller en tung skål.

8. Sociale behov

Afrikansk dværgsyvsover lever i naturen typisk i små eller større familiegrupper. De skal altid holdes minimum 2 stk., meget gerne flere, sammen. Hanner vil dog især i yngleperioden blive aggressive over for hinanden, og især i fangenskab, hvor pladsen er begrænset, ses hanner ofte at slås. Kun hanner, der er opvokset sammen, bør holdes i samme større anlæg, hvor de hver især kan opretholde deres eget område. Ved sammensætning af voksne fremmede hanner er der stor risiko for, i værste fald, fatale angreb.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation

Afrikansk dværgsyvsover yngler i naturen 1-2 gange årligt med højsæson fra oktober til februar. Hannerne parrer sig formentlig med flere hunner, men der vides generelt lidt om deres naturlige yngleadfærd. Drægtighedsperioden er ca. 24 dage, evt. lidt mere. Kuldstørrelse er typisk 2-4 unger, men flere kan forekomme. Ungerne fødes nøgne og blinde med en vægt på et par gram, og de er helt afhængige af moderen. Øjnene åbnes efter ca. 18 dage, og ca. 10 dage efter fravænnes de. I naturen bliver ungerne kønsmodne efter deres første vinterdvale, men i fangenskab ca. som 1⁄2-1-årige. Forstyr ikke moderen og ungerne, da hun kan finde på at flytte ungerne ud af reden og evt. æde dem, hvis hun er meget stresset. Ungerne er først helt selvstændige som ca. 8 uger gamle, så de må tidligst tages fra moderen ved denne alder.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel

Mat pels, sløvhed og nedsat appetit er typiske tegn på sygdom, og dyrlægen bør her opsøges. For meget frugt og grønt kan give diarré – nedsæt da mængden af dette i den daglige kost, men opsøg dyrlægen, hvis det fortsætter i flere dage. Mideangreb, med bare pletter i pelsen som følge, kan forekomme – opsøg dyrlægen for behandling. En sund og rask syvsover er meget opmærksom og aktiv, når den er vågen.

Øvrige informationer

Afrikansk (dværg)syvsover (Graphiurus murinus) findes naturligt i det øst- og sydlige Afrika i skov, savanne, klipperige områder og nær bebyggelse. Syvsovere egner sig kun som hobbydyr, ikke som kæledyr. Vær sikker på altid kun at anskaffe dyr avlet i fangenskab. Foto: Leonardo Ancillotto

Slutblok

Udarbejdelse af Dyrenes Beskyttelse (www.dyrenesbeskyttelse.dk) i samarbejde med Dansk Primat Sammenslutning – Foreningen for Exotiske Pattedyr (www.aber.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 6.12.2013 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.