Hvis du vil læse mere om denne, skal du scanne QR koden, så kommer du til vores hjemmeside med mere information og links.

På trods af den relativt ensartede vandkemi i dens forskellige levesteder, er harlequin rasbora en tilpasningsdygtig fisk i akvariet, forudsat at vandring af fiskene til farvande med forskellige kemiske parametre udføres med omhu. Fiskene lever i et akvarium i farvande fra en pH-værdi på 6,0 til 7,8, og hårdheden varierer fra nul til 15 ° dH. Selv om vandkemi til vedligeholdelsesformål ikke er kritisk, forudsat at akvariets renhed opretholdes, bliver vandkemi betydeligt mere til avlsformål (se nedenfor). Temperaturområdet for harlekin rasbora er normalt citeret som 22 ° C til 27 ° C (72 ° F til 81 ° F) (for eksempel Walker, 1971, s. 101), men fisken er i stand til at leve i temperaturer fra 21 ° C til 28 ° C, og opdrætter faktisk normalt ved ca. 28 ° C (82,4 ° F).

Harlekinen rasbora er en skalfisk og bør opbevares i en gruppe bestående af mindst seks individer, selvom stimer med større antal foretrækkes ikke kun set ud fra fiskens velvære, men ud fra et æstetisk synspunkt – en stort stykke harlekin rasboras præsenterer en slående vista, selv for ikke-fiskere, og deres aktive placering i vandet bidrager til skue. Som en fredelig art kan harlekinen rasbora opretholdes i et lokalt akvarium med andre lignende og fredelige akvariefisk, herunder mange af de små karaciner fra Sydamerika (ligheden i vandkemi mellem de to levesteder for disse forskellige fisker er allerede blevet dækket), forskellige små modhager, danios, andre små rasboras, Corydoras havkat, Otocinclus havkat og andre.

Et akvarium beregnet til at huse harlequin rasboras bør plantes med levende planter, med nogle åbne områder til svømning tilvejebragt mellem planter som Cryptocoryne arter, disse er blandt de planter, der bor i harlequin rasboras oprindelige farvande. Ligeledes kan nogle asiatiske arter af Aponogeton anvendes. Bushy planter som Cabomba kan også bruges i akvariet, men denne slægt af planter kræver intens belysning, mens arterne Cryptocoryne og Aponogeton foretrækker mere dæmpet belysning, ligesom harlequin rasbora, så hvis akvaristen ønsker at have en række planter i akvariet er andre arter, der foretrækker dæmpet belysning, bedre valg. Filtrering skal give beskedne strømme (de fleste af de vandløb, der er beboet af fiskene, bevæger sig relativt langsomt), men stadig give tilstrækkelig filtreringsomsætning til at opretholde akvariums renlighed.

Fodring af harlekinen rasbora giver ingen akvarier problemer, da fisken entusiastisk accepterer tilberedte fødevarer, skønt der for bedst helbred skal gives en række af disse, fortrinsvis ispedd fodring af levende fødevarer såsom Daphnia. Til avlsformål vil konditionering med levende fødevarer sandsynligvis øge succes med en betydelig margin, selvom selv kraftig levende fodring ikke vil fremkalde gydning, hvis vandkemien er forkert (se nedenfor). Hvis det er tilgængeligt, udgør myglarver en fremragende konditioneringsmad til denne art.

Harlequin rasboras levetid er ikke systematisk bestemt, men individer i akvariet kan forventes med god pleje at leve i fem til otte år.

Læs mere her: https://en.wikipedia.org/wiki/Harlequin_rasbora