Guide til hund i bilen

Sommertid er ferietid, og mange ynder at tage deres firbenede familiemedlem med på langfart. Det kan være hyggeligt, men du bør overveje hundens transport og ophold i bilen.

Hunde regnes som gods

Der er ikke særskilte regler for hundetransport, da hunde i færdselsloven regnes som værende gods. Det betyder samtidig, at der ikke er klare regler for fastspænding, men at det er gældende, at hunde ikke må være til gene for føreren eller udsynet under kørslen. 

I færdselsloven står der følgende om transport af gods:

”§82. … gods må ikke være anbragt på en sådan måde, at føreren ikke har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet.”

Det betyder samtidig, at det typisk vil udløse en bøde, hvis hunden sidder på skødet af føreren, eller hvis hunden kravler rundt i bilen under kørslen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at spænde hunden fast eller at transportere den i et transportbur. Det er også at foretrække af sikkerhedsmæssige årsager, da hundens vægt ved kollision vil være markant større end hundens egentlige vægt, og derfor vil være til fare både for sig selv og de øvrige passagerer i bilen. 

Din hund skal være forsikret

I Danmark er det lovpligtigt, at din hund dels er registret (typisk via chip), at den bærer hundetegn med ejers navn og adresse, og at den er ansvarsforsikret. Forsikringen dækker, hvis din hund gør skade på andre eller andres ejendele. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker ikke skader på hunden selv; der skal du tilkøbe en sygeforsikring.

Når du tager din hund med på ferie, er der større sandsynlighed for, at den stikker af, når den skal ind og ud af bilen, og når den opholder sig et fremmed sted. Derfor er det især i feriesituationer, at det er vigtigt at have styr på både hundetegn og ansvarsforsikring. Sørg gerne for at angive telefonnummer på hundetegnet, selvom det ikke er lovpligtigt. Det gør det nemmere at få fat på dig, hvis du er på ferie og dermed langt fra hjemadressen. 

Pas til kæledyr

Skal du have din hund med på ferie uden for Danmark, skal du have lavet et hundepas. Det kræver, at din hund bliver vaccineret, bl.a. mod Rabies. Vaccinerne skal fornys årligt, for at passet fortsat er gyldigt. Vær opmærksom på, at vaccinen mod Rabies skal være foretaget minimum 21 dage før afrejse, så det handler om at forberede rejsen i god tid. Husk altid at medbringe passet på turen. 

Hund i udlandet

Afhængigt af, hvor du skal rejse hen på ferie, skal du være opmærksom på, at reglerne for hund i bilen kan være anderledes end i Danmark. I Sverige er det f.eks. lovpligtigt, at hunden er fastspændt under kørslen. Der kan også være andre love eller normer for hunden, når den færdes på gaden. I nogle lande må du f.eks. gerne gå tur med din hund uden snor, mens det andre steder er lovpligtigt, at hunden har snor på. I nogle lande er hunde velkomne på stort set alle restauranter, mens det andre steder er ilde set at medbringe sin hund. Vær opmærksom på både regler og kulturer. 

Efterlad aldrig din hund i bilen

Uanset, hvor turen går hen, bør du aldrig efterlade din hund i bilen. På under 10 minutter, kan temperaturen i en bil stige til over 50 grader; selvom den står i skygge, og selvom vinduet står på klem. Det er potentielt livsfarligt for din hund at opholde sig i en efterladt bil, og hvert år må mange hunde desværre lade livet til hedeslag i en parkeret bil. 

Ved du, at du skal et sted hen, hvor din hund ikke kan komme med, bør du som udgangspunkt lade hunden blive hjemme. 

Er det nødvendigt for dig at efterlade hunden i bilen i en kortere periode, bør du parkere i skyggen, tænde for aircondition eller klimaanlæg, og sørge for, at hunden har adgang til koldt vand. Du bør desuden via en seddel i ruden gøre opmærksom på forholdene for at undgå, at forbipasserende tilkalder politiet eller selv forsøger at trænge ind til hunden. 

I Danmark er det lovligt at smadre en rude på bilen, hvis det vurderes, at hunden er i livsfare, og at der ikke er tid til at vente på ordensmagten. Det er dog op til den, der smadrer ruden, at bevise, at hunden faktisk var i livsfare, og loven siger desuden, at der skal forårsages så lidt skade på bilen som overhovedet muligt ved indtrængen.