Hvert år indleveres tusindvis af katte på internater og kattehjem. Mange er uønskede killinger, men en stor del er også voksne katte, der indleveres bl.a. på grund af manglende renlighed.

Hvorfor er katten ikke renlig?

Medmindre katten er syg eller i det hele taget fejler noget rent fysisk, vil den kunne trænes til renlighed.

Hvornår, katten bliver renlig, afhænger både af race, omgivelser og type af renlighedstræning. Nogle katte er længere om det end andre – præcis ligesom med børn. Nogle katte vil også have perioder i deres liv, hvor de ”glemmer” kattebakken, f.eks. i forbindelse med løbetid, flytning eller andre stressfaktorer.

Renlighedstræning – Sådan gør du

Som udgangspunkt er katten et renligt dyr. Det ses f.eks. ved, at udekatte typisk besørger et eller flere bestemte steder (f.eks. blomsterbedet eller sandkassen), og at de dækker det til efter sig.

Mange killinger vil lære at bruge kattebakke af deres mor, hvis de er sammen med hende i tilstrækkelig lang tid.

Derfor kan det være en god idé at vælge en killing, der ikke tages fra moren før tid, men måske nemmere tages fra efter de lovpligtige 12 uger.

Hvis killingen ikke er renlig, bør du købe en åben kattebakke med et neutralt kattegrus – gerne det samme, som killingen har været vant til fra tidligere hjem. Stil kattebakken i god afstand fra kurv og madskål, gerne lidt privat i et hjørne. Vis killingen, hvor bakken står, og sæt den gerne derhen efter hvert måltid, eller når
killingen lægger an til at besørge andetsteds.

Sørg for, at bakken er så lav, at killingen selv kan komme op i og ud af den, og nøjes med at fylde kattegrus i bunden, så killingen ikke har besvær med at bevæge sig rundt i bakken.

Fjern efterladenskaber hurtigst muligt, og brug kvalitets kattegrus der er 100% klumpende, kan købes hos de fleste dyrlæger og dyrehandlere. Med billigt kattegrus, vil du ofte opleve, at bakken skal tømmes helt og rengøres for at fjerne lugt, da det ikke klumper og der vil ligge rester af urin og afføring. Den gode kvalitets kattegrus, er en del dyrere i købs øjeblikket, men det holder meget længere, støver ikke og klumper omkring alt der er fugtigt. Derfor holder det meget længere.

Når bakken vaskes, bør du nøjes med at gøre det i varmt vand og sæbe. Katte har en meget sart næse, så skrappe rengøringsmidler kan forårsage, at de vil undgå at komme i bakken, og visse desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan være direkte giftige for katte.

Og husk grundig rengøring de steder katten kommer til besørge, her anbefaler vi  rengøring med Urine Off til katte, da denne også fjerner urinkrystallerne på overfladerne, ellers kan man risikere, at katten bliver ved med, at besørge samme sted igen og igen, og så har man en dårlig vane. Du kan også efter rengøring med urine off, spray med “hold dig væk hund & kat”

Uheld sker

Som med alle andre dyrebørn (og menneskebørn) vil der ske uheld i løbet af renlighedstræningen.

Skæld ikke killingen ud, for den forstår ikke at koble skældud med sit uheld. I stedet vil den blive skræmt over dit udfald, og det vil påvirke jeres relation negativt.

Ros den, når den bruger kattebakken, og sig ”pyt”, når der sker et uheld udenfor bakken.

Sker der pludselig uheld, mens katten er renlig, uanset alder, bør du nøje overveje grunden. Katte er som nævnt renlige dyr af natur, og der kan være noget galt, hvis den pludselig har uheld – især hvis det sker jævnligt. Overvej, om der er sket ændringer i kattens hverdag, der kan stresse den.

Det kan være alt fra flytning til maling af huset (lugtgener), brug af nye rengøringsmidler, nyt kæledyr, mv.

Er der ikke umiddelbart noget, der kan have fremprovokeret stress hos katten, bør du for en sikkerheds skyld få den undersøgt af en dyrlæge for at udelukke sygdom, f.eks. blærebetændelse.

Ungkatte, der kommer i løbetid for første gang, kan også blive urenlige i en periode. Især hankatte.

Når stressfaktoren fjernes, eller når katten vænner sig til den, vil renligheden typisk komme igen helt af sig selv. Det er dog her, at nogle katteejere allerede har afleveret deres ”urenlige” kat hos et internat eller givet den væk, hvilket blot vil være en endnu større stressfaktor for katten.

Vær i stedet tålmodig, lad være at skælde ud, vis vej til kattebakken og giv din kat tryghed.