Hvis du vil læse mere om denne, skal du scanne QR koden, så kommer du til vores hjemmeside med mere information og links.

Mens det ofte anbefales som et fællesskabsfisk, er det ikke altid sådan. Nogle individer kan blive meget tålmodige, når de modnes, mens andre forbliver fredelige. Mænd er territoriale og vil splitte sig indbyrdes og blive meget aggressive, når de opdrætter. Den er bedst bevaret med robuste fisk såsom barbs, større characins, loricariids, loaches og andre mellemstore / store gouramier.

læs mere: https://en.wikipedia.org/wiki/Gourami