Pasningsvejledning for Træegern

Pasningsvejledning for Træegern

Pasningsvejledning for Træegern 1. Dyreart Costa Rica/rødhalet egern (Sciurus granatensis); ræveegern (Sciurus niger); hvidnakket Peru egern (Sciurus stramineus); broget egern (Sciurus variegatoides); almindeligt rødegern (Sciurus vulgaris, underart: S. vulgaris...